WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez suszę możliwe dzięki aplikacji suszowej

Zgłaszanie szkód spowodowanych przez suszę możliwe dzięki aplikacji suszowej

W związku z narastającym zagrożeniem suszą rolniczą, potwierdzoną wynikami monitoringu suszy rolniczej przez IUNG – PIB w Puławach należy pamiętać, że wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę ( nie dotyczy szkód w środkach trwałych spowodowanych w wyniku suszy), rolnicy mogą składać wyłącznie za pośrednictwem publicznej aplikacji suszowej. Można ją wyszukać wpisując hasło „Zgłoś szkodę rolniczą”, lub pod poniższym linkiem.

Za pomocą tej aplikacji producent rolny, korzystając z założonego wcześniej, własnego Profilu Zaufanego, określa zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim gospodarstwie rolnym. Sporządzanie protokołu odbywa się automatycznie poprzez aplikację, w związku z tym bez udziału gminnych Komisji szacujących straty powołanych przez właściwego Wojewodę.

Do złożenia wniosku również konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego. Można go założyć pod adresem zamieszczonym poniżej. 

Podpisanie wniosku Profilem Zaufanym uruchamia proces generowania protokołu strat w gospodarstwie rolnym i uniemożliwia dokonywanie dalszych zgłoszeń.

Wniosek o oszacowanie szkód spowodowanych wystąpieniem suszy rolnik może składać do dnia 15 października w roku wystąpienia suszy.

Aby ubiegać się o pomoc finansową, straty w gospodarstwie rolnym muszą wynosić co najmniej 30%, a jeśli  będą niższe, aplikacja odrzuci protokół.

W przypadku szkód w gospodarstwach rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez: grad, deszcz nawalny, ujemne, skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę w środkach trwałych, straty szacowane są tak jak dotychczas, przez komisje powołane przez Wojewodę.

Link do publicznej aplikacji suszowej: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/.

Link do założenia Profilu Zaufanego: https://pz.gov.pl/dt/login/login?ssot=ea6npkswr37q6z2pjkqp