WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Aktualne nabory wniosków i szkoleń w ramach PROW 2014-2020

Lp.

Nazwa działania PROW 2014-2020 lub temat szkolenia

Termin naboru wniosków i szkoleń

Informacje szczegółowe 

1 Szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020: "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw" I i II kwartał 2022r. Czytaj więcej
2 Harmonogram naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020 do końca 2022 roku Otwórz
3 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój - podmioty 31 października – 29 grudnia 2021r. Czytaj więcej
4

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój ( w tym RHD) – rolnicy, domownicy, małżonkowie rolników

30 listopada – 29 grudnia 2021r. Czytaj więcej
5

Poddziałanie 5.2
Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

11 marca – 31 grudnia 2021r. Czytaj więcej
6 Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska 22 listopada - 31 grudnia 2021r. Czytaj więcej
7 Poddziałanie 3.1
Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości
29 listopada - 30 grudnia 2021r. Czytaj więcej
8 "Współpraca" na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw 31 grudnia 2021r. - 31 stycznia 2022r. Czytaj więcej
9 Wsparcie dotyczące inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych 10 grudnia 2021r. - 07 lutego 2022r. Czytaj więcej