wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

Webinarium otwierające kolejny etap projektu Lokalne Partnerstwa ds. Wody na Warmii i Mazurach

Webinarium otwierające kolejny etap projektu Lokalne Partnerstwa ds. Wody na Warmii i Mazurach

W 2022 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie kontynuuje operację  tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody. Kolejny rok projektu rozpoczął się konferencją online zatytułowaną ,,Racjonalne gospodarowanie wodą na obszarach wiejskich’’, która zorganizowana została dnia 30 marca 2022 r. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2020-2021 w zakresie SIR, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Webinarium miało na celu przedstawienie możliwie szerokiemu gronu odbiorców założeń projektu tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody na terenie Warmii i Mazur, jako nowego rozwiązania mającego wpływ na wdrożenie współpracy w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wody w regionie. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednostek samorządowych i naukowo-badawczych, rolnicy, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele podmiotów doradczych i innych podmiotów zainteresowanych gospodarką wodną. Spotkanie, powitaniem zgromadzonych gości i prelegentów, otworzyła Pani Sonia Solarz-Taciak  – Zastępca Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Program webinarium obejmował szereg tematów związanych m.in. z przedstawieniem założeń związanych z działaniem LPW w przyszłej perspektywie oraz projektów wspierających finansowanie inwestycji związanych z gospodarką wodną regionu. Podczas kolejnych prelekcji poruszono zagadnienia związane z nowoczesnymi systemami nawadniania gospodarstw rolnych, w tym z dostosowaniem gospodarstw do zmieniających się warunków klimatycznych, jak również metod i technologii związanych z dobrymi praktykami dotyczącymi racjonalnego zarządzania wodą w gospodarstwach rolnych. Podczas webinarium nie zabrakło prelekcji przedstawiciela SIR z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się o sposobie funkcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, zasadach tworzenia grup operacyjnych oraz założeniach działania „Współpraca”. Wszystkie z poruszonych podczas spotkania tematów wpisują się w założenia Europejskiego Zielonego Ładu promującego zrównoważony rozwój i dbanie o ochronę środowiska naturalnego, a także działania na rzecz przekształcania gospodarstw na bardziej proekologiczne.

Poniżej zostały zamieszczone prezentacje wygłaszane podczas spotkania.

 

 

Opracowanie: Paweł Urbanowicz