WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

LPW OLSZTYN

LPW OLSZTYN

TRZEBA WODĘ OSZCZĘDZAĆ I JĄ GROMADZIĆ.
IM MNIEJ JEJ ZUŻYJEMY TYM LEPIEJ DLA ŚRODOWISKA!

Powiat olsztyński to ponad 150 jezior powyżej 1 hektara. To również rzeki regionalne takie jak Łyna, Wadąg, Pasłęka. Dbałość o przyrodę i stan wód jest dużym wyzwaniem. W poszanowaniu do zasobu naturalnego jakim jest woda, prowadzone inwestycje, zarówno te strategiczne dla regionu i te na mikroskalę, są tak projektowane aby były jak najbardziej przyjazne środowisku i nie ingerowały w ekosystem. W tym wypadku ochrona środowiska i ochrona wody stawiane są jak cel nadrzędny. Przykładem takiej inwestycji, która wyróżnia się na tle innych inwestycji na wodach śródlądowych czy na wodach morskich jest Centrum Rekreacyjno-Sportowe Ukiel. Ideą, która przyświecała temu projektowi było wkomponowanie inwestycji w środowisko. Pomocne okazały się rozwiązania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Jak to wyszło w praktyce? Jakie inne inwestycje są realizowane? Czy woda może być partnerem w biznesie?

OBEJRZYJ!

Opracowanie: Urszula Anculewicz