WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

LPW BARTOSZYCE

LPW BARTOSZYCE

NIE BĘDZIEMY MIELI CHLEBA,
JAK NIE BĘDZIE WODY!

Dostarczanie wody jest dla każdego samorządu zadaniem priorytetowym a zarządzanie ryzykiem w tym zakresie i podejmowanie właściwych kroków zaradczych staje się codziennością. Nie tylko działania doraźne w myśl zasady „tu i teraz” mają znaczenie. Ważne jest wybieganie w przyszłość i takie planowanie, które przysłuży się naturalizacji naszych przeszłych i obecnych poczynań względem środowiska i gospodarki wodą. A rozwiązania są banalnie proste. Musimy tylko a może nauczyć się  obserwować i rozumieć Matkę Naturę. Stąd też przekonanie o znaczeniu edukacji z zakresu zasobności wody i jej poszanowania, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Jakie praktyki służące magazynowaniu wody stosowane są na terenie powiatu bartoszyckiego? Czy obiekty hydrotechniczne w znaczący sposób mogą wpływać na zwiększenie lokalnej bioróżnorodności? W jaki sposób poziom wód wpływa na gospodarkę glebową i produkcję żywności

OBEJRZYJ!

Opracowanie: Urszula Anculewicz