WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

LPW MRĄGOWO

LPW MRĄGOWO

OSZCZĘDZAJMY WODĘ!
TO JEST PODSTAWOWY PRZEKAZ DLA PRZYSZŁOŚCI.

Polska zajmuje niechlubne jedno z ostatnich miejsc w Europie jeśli chodzi o retencjonowanie wody. Dlatego też bardziej świadome samorządy, jak chociażby te z powiatu mrągowskiego, realizują i promują program Moja Woda. Celem programu jest ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji, wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej oraz podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Położenie powiatu na terenie o dużym areale powierzchni zielonych, poza inwestowaniem w przydomowe rozwiązania, stwarza możliwość tworzenia naturalnych zbiorników retencyjnych chociażby na ternach podmokłych czy mokradłach. Czy taka zielona infrastruktura jest w stanie w znaczący sposób poprawić zasoby wodne? Co jeszcze jest robione w celu poprawy gospodarki wodnej? W jaki sposób działania te wspierane są przez Lasy Państwowe?

OBEJRZYJ!

Opracowanie: Urszula Anculewicz