WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >> Lokalne Partnerstwa ds. Wody >>

LPW OLECKO

LPW OLECKO

POŻYCZAMY KLIMAT I ŚRODOWISKO OD SWOICH WNUKÓW.
DBAŁOŚĆ O WODĘ TO JEST TERAZ CEL STRATEGICZNY!

Okazuje się, że przeświadczenie o zasobności w wodę z uwagi na położenie w bliskim sąsiedztwie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest fałszywym pojęciem. Od kilu lat zaobserwować można obniżanie się poziomu wód gruntowych co jest szczególnie zauważalne na terenach wiejskich gdzie mieszkańcy, rolnicy borykają się z deficytem wody. Przykładem jest chociażby hodowla zwierząt, która generuje duże zapotrzebowanie na wodę z uwagi na potrzeby bytowe utrzymywanych zwierząt jak i naturalną produkcję pasz. Wiadomo bez opadów nie ma plonów i nie ma paszy. Wszyscy, na miarę swoich możliwości, starają się podejmować decyzje i wdrażać działania oparte o potencjał ekosystemu, pozwalające na retencjonowanie wody w krajobrazie zarówno miejskim jak i wiejskim. Dowiedz się o jakie działania chodzi! Czy są one prowadzone w pełni dbałości i zrozumienia wagi bioróżnorodności w naszym otoczeniu?

OBEJRZYJ!


 

Opracowanie: Urszula Anculewicz