wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Operacje własne SIR >>

VI Forum Innowacji "Bezpieczeństwo finansowe w erze nowoczesnych wyborów” - podsumowanie

Podczas VI Forum Innowacji, które nosiło tytuł "Bezpieczeństwo finansowe w erze nowoczesnych wyborów" i zostało zorganizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztw Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, uczestnicy mieli okazję brać udział w warsztatach i prezentacjach, które skupiały się na zarządzaniu ryzykiem finansowym oraz nowoczesnym podejściu do funkcjonowania w gospodarstwie rolnym i związanych z nim środowiskach.

Wydarzenie odbyło się w dniach 7-8 marca 2024 w Starych Jabłonkach. Uczestnicy aktywnie uczestniczyli w warsztatach, w tym tych, które wykorzystywały grę strategiczną AgroPlay, dostosowaną do polskich realiów i obejmującą zarządzanie kluczowymi procesami organizacji zgodnie z zasadami gospodarki wolnorynkowej i polskiego prawa.

Gra AgroPlay opracowana na potrzeby Forum przez Francuski Instytutu Gospodarki Polska Sp. z o.o. miała na celu doskonalenie umiejętności z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym. Uczestnicy mieli możliwość testowania mechanizmu funkcjonowania gospodarstwa jako całości, poznania wpływu decyzji strategicznych i operacyjnych na jego wyniki w różnych okresach czasu oraz wykorzystania danych do podejmowania decyzji na przyszłość. Nad przebiegiem gry czuwali eksperci z dziedziny ekonomii.

Innowacyjna formuła konferencji spotkała się z uznaniem uczestników, którzy aktywnie uczestniczyli w grze, prowadząc dyskusje i wypracowując strategie. Grupa osiągająca najlepszy wynik finansowy została uhonorowana nagrodą wręczoną przez I Zastępcę Dyrektora WMODR, Małgorzatę Micińską-Wąsik.

W ramach części poświęconej rynkowi giełdowemu, uczestnicy zapoznawali się z zagadnieniami dotyczącymi nowoczesnych narzędzi finansowych dla rolników oraz mechanizmów zabezpieczeń cen płodów rolnych na giełdach finansowych i skutecznego zarządzania ryzykiem. Wiedzę tę przekazywali eksperci z firmy Agri Commodity Experts Sp. z o.o. Wiedza teoretyczna była dodatkowo wsparta ćwiczeniami i warsztatami, które również zawierały element rywalizacji.

Wydarzenie spotkało się z szerokim zainteresowaniem mediów, w tym TVP 3 Olsztyn, Radio Olsztyn oraz Telewizję Kopernik, które obszernie relacjonowały Forum na antenach.

Podsumowując, Forum Innowacji było znakomitą okazją do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym oraz ryzykiem finansowym, pozwalając uczestnikom poszerzyć swoją wiedzę teoretyczną oraz przetestować ją w praktyce dzięki interaktywnym warsztatom i grze symulującej giełdową rzeczywistość.

Opracowanie: Urszula Reszka