wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> SIR >> Działanie "Współpraca" >> Rok 2023 >>

Grupy Operacyjne EPI w Województwie Warmińsko-Mazurskim

Grupy Operacyjne EPI (GO) stanowią część europejskiego partnerstwa innowacyjnego (EPI) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa.
Celem interwencji „Współpraca Grup Operacyjnych EPI” jest tworzenie grup operacyjnych EPI oraz opracowanie i wdrożenie innowacyjnych projektów
tych grup, z uwzględnieniem potrzeb rolników, łączące partnerów dysponujących wiedzą z wzajemnie uzupełniających. 

Poprzez zaangażowanie zarówno przedstawicieli praktyki jak i nauki oraz doradztwa zostało to osiągnięte. Dzięki współpracy z ekspertami utworzyliśmy 8 grup operacyjnych z czego 3 grupy otrzymały dofinansowania w ramach działania WSPÓŁPRACA objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Opracowanie: Magdalena Zielińska