wmodr.pl

WMODR >> Targi >> Relacje z targów >>

Relacja z Jesiennych Targów Ogrodniczych 7.09.2013 r.

Jesienne Targi Ogrodnicze odbyły się w dniu 7 września na terenie siedziby WMODR przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Skupiły 91 wystawców i ok. 15 tys. zwiedzających.

Wydarzenie połączone było z Warmińsko-Mazurską Wystawą Zwierząt Hodowlanych. Wystawa organizowana była przy współudziale: MRiRW, Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Polskiej Federacji Producentów i Hodowców Bydła Mlecznego O. Olsztyn, Polskiego Związku Producentów Bydła Mięsnego w Warszawie, Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS Warszawa i O/Olsztyn, Warmińsko-Mazurskiego Związku Hodowców Koni w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskiego Regionalnego Związku Hodowców Owiec i Kóz w Olsztynie.

W wystawie uczestniczyło 41 hodowców zwierząt hodowlanych, w tym: 15 hodowców krów mlecznych, 1 hodowca bydła mięsnego, 6 hodowców trzody chlewnej, 6 hodowców owiec i 13 hodowców koni zimnokrwistych. Hodowcy prezentowali swoje zwierzęta w następujących gatunkach: bydło mleczne, bydło mięsne, owce, konie (klacze oraz źrebięta) rasy polski koń zimnokrwisty, trzoda chlewna oraz owce.

Zaprezentowano 112 szt. zwierząt  hodowlanych: krowy mleczne 32 szt., 3 jałowice cielne rasy Limuosine i 3 buhaje młode rasy charolaise, 18 szt. trzody chlewnej, w tym: 11 knurów i 7 loszek, 30 owiec, w tym: 15 tryczków i 15 maciorek, 13 klaczy z 13 źrebiętami. Podczas wystawy odbyły się wybory czempionów i wiceczempionów w poszczególnych gatunkach.
Przyznano tytułu 20 czempionów i 22 wiceczempionów.