wmodr.pl

WMODR >> Targi >> Relacje z targów >>

Relacja z IV Wiosennych Targów Ogrodniczych 21-22.04.2012 r.

IV Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach” odbyły się w dniach 21-22 kwietnia.

Zaprezentowało się 200 wystawców, zwiedzających było ok. 25 tys. osób. Można było podziwiać i zakupić krzewy ozdobne oraz owocowe, a także kwiaty rabatowe i balkonowe oraz powszechnie nasadzane krzewy i drzewa iglaste. Nie zabrakło szerokiej oferty rozsad warzyw i ziół, nasion oraz nawozów i środków ochrony roślin. Ciekawą ofertę prezentowały firmy zajmujące się wyposażeniem i aranżacją ogrodów – domki ogrodowe, altany, huśtawki oraz meble.

Zainteresowaniem cieszyła się prezentacja instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jest to branża, która w ostatnich latach dynamicznie rozwija się i znajduje zastosowanie, zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i domach jednorodzinnych. Specjaliści z tej branży udzielali fachowych porad prezentując kolektory słoneczne, pompy ciepła i inne.

Zgodnie z tradycją nie zabrakło również stoisk z rękodziełem, wyrobami sztuki ludowej oraz smacznej, tradycyjnej kuchni regionalnej. Na miłośników swojskiego jedzenia czekały domowe wędliny, smalec ze skwarkami i świeży, wiejski chleb oraz miody naturalne i pitne. Kupujący mieli pewność, iż sprzedawane produkty posiadają odpowiednie zezwolenia, ponieważ wszyscy wystawcy byli kontrolowani pod względem posiadania decyzji Sanepidu i Inspekcji Weterynaryjnej.

Podobnie jak w latach ubiegach, podczas targów można było skorzystać z fachowego poradnictwa – swoje stoiska miały liczne instytucje i organizacje działające na rzecz rolnictwa na czele ze specjalistami z W-MODR.

Targi uświetniła obecność naukowców Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa (obecnie Wydział Nauk o Środowisku), Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego oraz Katedry Biologii i Hodowli Ryb. Ciekawostką była prezentacja wyników badań nad sztucznym rozrodem węgorza pilotowanych przez prof. dr. hab. Dariusza Kucharczyka.

Ofertę kształcenia przedstawiły podczas targów 4 szkoły rolnicze z województwa warmińsko-mazurskiego:
• Zespół Szkół Rolniczych im. Biskupa Ignacego Błażeja Krasickiego w Smolajnach,
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie,
• Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie,
• Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie.

Głównym celem prezentacji była promocja i zachęcenie do kształcenia na kierunkach rolniczych oraz pokazanie dorobku i walorów poszczególnych szkół. Dzięki zaangażowaniu Dyrekcji i Kadry Dydaktycznej uczniowie zaprezentowali swoje osiągnięcia i dokonania w bardzo praktycznej i przejrzystej formie. Mówili o tym z pełnym zapałem, znamionującym dużą wiedzę i fachowość.

Nowością na targach była prezentacja w dużej hali pn. „Weekend na wsi” walorów wszystkich powiatów województwa ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki, oferty turystycznej, rękodzielnictwa oraz różnych produktów i wyrobów lokalnych.

Najładniejsze i najciekawsze stoiska oraz produkty charakteryzujące region zostały ocenione w dwóch konkursach: „Najciekawsze stoisko powiatowe”, w którym przedmiotem oceny były: atrakcyjność oferty, atrakcyjność i dostępność materiałów promujących, sposób i zakres prezentacji, powiązanie ze swoim powiatem, regionem. Komisja wyłoniła pięć najciekawszych stoisk powiatowych.

Były nimi:
• Starostwo Powiatowe w Ełku – laureat
• Starostwo Powiatowe w Braniewie
• Starostwo Powiatowe w Elblągu
•  Starostwo Powiatowe w Iławie
• Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Drugi konkurs pn. „Walory marketingowe produktu lokalnego” miał na celu promowanie unikatowych i innowacyjnych produktów lokalnych oraz dziedzictwa kulturowego Warmii, Mazur i Powiśla. Komisja wyłoniła laureatów w 4 kategoriach, spośród 26 produktów zgłoszonych do konkursu:
•  produkt żywnościowy - „Świeże mleko z mlekomatów” - innowacyjna sprzedaż bezpośrednia - Paweł Szakiewicz, Szyleny Kolonia, powiat braniewski;
• produkt rękodzielniczy - Przedsiębiorstwo Społeczne „Garncarska Wioska” - Prezes Zarządu Anna Krzyżak, Kamionka, powiat nidzicki;
• produkt kulturotwórczy - „Zbiór zabytkowych elementów wyposażenia wnętrz wiejskich i gospodarstwa”, Izba Rolnicza w Olszynach - Zygmunt Rząp;
• produkt agroturystyczny – za „Kompleksową prezentację walorów agroturystycznych regionu wielkich jezior mazurskich” - Związek Stowarzyszeń na Rzecz Rozwoju Gmin Północnego Obszaru Wielkich Jezior Mazurskich (LGD9).


Specjalne wyróżnienie Dyrektora W-MODR otrzymali:

• Grupa Partnerska „Gniazdo Warmińskie”, powiat olsztyński, za najciekawsze samodzielnie zorganizowane stoisko spełniające wymogi wszystkich kategorii konkursu;
• Jadwiga Mackiewicz, powiat piski, za zestaw „Piski specjał dereniówka”;
• Mirosław Sawczyński, powiat ełcki, za charakterystycznego dla naszego regionu „Ełckiego bociana ekologicznego”.

Stoiska powiatowe skupiły prawie 100 różnych podmiotów, w tym: jednostki samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe), stowarzyszenia, instytucje i organizacje lokalne, wytwórców, przetwórców, gospodarstwa agroturystyczne, obiekty turystyki wiejskiej, zespoły folklorystyczne.