wmodr.pl

WMODR >> Targi >> Relacje z targów >>

Historia Jesiennych Targów Rolniczych "Wszystko dla rolnictwa"

Pierwsza edycja Jesiennych Targów Rolniczych "Wszystko dla rolnictwa" odbyła się w dniach 26-27 września 1994 r. Inicjatorem tej imprezy wystawienniczej był, nieżyjący już, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie dr Tadeusz Fiołna oraz ówczesny Wojewoda Olsztyński dr Janusz Lorenz.

W pierwszej edycji udział wzięło 56 wystawców, głównie z krzewami, a Targi odwiedziło 2 tys. osób. Podczas tych targów gościliśmy delegację specjalistów z Departamentu Cotes d’Armor z Federacji Wspólnego Użytkowania Sprzętu Rolniczego CUMA. Odbyła się także konferencja międzynarodowa pod nazwą „Przeobrażenia w rolnictwie i doradztwie rolniczym wschód-zachód” z udziałem przedstawicieli Francji, Rosji, Białorusi i Polski.

W 1997 roku swoje produkty prezentowało już 170 wystawców, a targi odwiedziło 14 tys. osób.

W czasie Jubileuszowych X Jesiennych Targów Rolniczych w 2003 roku wystawiło się 320 wystawców, a odwiedzających było 27 tys. osób. W dalszych latach liczba wystawców i zwiedzających zwiększała się. W ubiegłorocznych, XIV Jesiennych Targach Rolniczych, wzięła udział rekordowa liczba 370 wystawców.

Targi nabrały charakteru międzynarodowego, udział w nich biorą wystawcy z państw całej Europy, m.in. Francji, Włoch, Niemiec. Dzięki nim podpisano umowę o partnerstwie pomiędzy Naszymi Targami a Salonem Rolniczym z francuskiego Departamentu Cotes d’Armor. Porozumienie takie podpisano w 1999 roku.  Dzisiaj gościmy na naszej imprezie jego sygnatariusza ze strony francuskiej Pana Jeana Le Flocha z Rady Generalnej Departamentu.

 

Rozwój Jesiennych Targów Rolniczych "Wszystko dla rolnictwa"

Edycja targów Rok  Liczba wystawców Liczba zwiedzających
I 1994 56 2 000
II 1995 68 2 000
III 1996 75 3 500
IV 1997 170 14 000
V 1998 186 20 000
VI 1999 211  24 000
VII 2000 254 26 000
VIII 2001 258  24 000
IX 2002 308  24 000
X 2003 320 27 000
XI 2004 326 31 000
XII 2005 346 60 000
XIII 2006 348 42 000
XIV 2007 370 48 000
XV 2008 376 40 000