WMODR >> O firmie >>

Rada Społeczna

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora WMODR.

Rada Społeczna Doradztwa Rolniczego działająca przy WMODR powołana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2019 r., poz. 896 t.j., ze zm.):

Barbara Odrobińska przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi   
Edward Adamczyk   przedstawiciel Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego   
Sylwia Jaskulska przedstawiciel Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
Jerzy Salitra przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
Romuald Tański -
Przewodniczący
przedstawiciel Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej
  przedstawiciele związków zawodowych rolników, tj.:
Maciej Kusior Związek Zawodowy Rolników "Ojczyzna"
Konrad Krupiński Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych "Solidarność"
Edward Wysocki  Związek Zawodowy Rolnictwa "Samoobrona" 
Wojciech Hołownia Warmińsko-Mazurski Związek Producentów Rolnych
prof. dr hab. inż. Marek Marks                        przedstawiciel szkół wyższych oraz instytutów badawczych kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
dr Adam Wasilewski przedstawiciel szkół wyższych oraz instytutów badawczych kształcących i realizujących działania na potrzeby rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich
Andrzej Dzieliński -
Z-ca Przewodniczącego
przedstawiciel szkół ponadgimnazjalnych kształcących na potrzeby rolnictwa

 

Opracowanie: Marcin Cyrankowski