wmodr.pl

WMODR >> Quality WMODR >>

QUALITY WMODR DLA PRODUCENTA

Quality WMODR to zorganizowany system produkcji oraz sprzedaży produktów, którego celem jest potwierdzenie współpracy pomiędzy producentem rolnym- Partnerem QWMODR, a Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. System przybliża Konsumentowi przebieg produkcji oraz buduje świadomość „patriotyzmu konsumenckiego”, co ma niewątpliwy wpływ na pobudzenie aktywności społecznej na obszarach wiejskich.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi specjalistycznego doradztwa technologicznego dla swoich Partnerów. Ma to istotny wpływ na potencjał produkcyjny gospodarstw. Udział w systemie Quality WMODR ma także na celu wzrost konkurencyjności bądź ugruntowanie pozycji gospodarstw rolnych na rynku, w szczególności tych skracających łańcuch dostaw żywności.

Posiadasz ciekawy produkt? Chciałbyś go wypromować i zwiększyć jego potencjał?

Zgłoś go do naszego Systemu Quality WMODR wypełniając poniższy formularz:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Poniższy schemat przedstawia po kolei kroki, które musisz wykonać aby dołączyć do Sieci Quality WMODR.

Zasady systemu Quality
Opracowanie: Justyna Witkowska