wmodr.pl

Wsparcie korzystania z usług doradczych edycja III

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie realizuje operację polegającą na świadczeniu dwuletnich programów doradczych dla 722 rolników aktywnych zawodowo z województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych” w ramach działania „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tzw. KUD3.

Okres realizacji projektu: od 01.02.2023 r. do 31.03.2025 r.

Cel realizacji działania:
Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego zarządzania lasami.

Cel szczegółowy:
Poprawianie wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw oraz ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek a także zróżnicowania produkcji rolnej.

Katalog usług doradczych do realizacji w ramach dwuletniego programu doradczego ustalony został przez rolnika wspólnie z doradcą, zgodnie z potrzebami gospodarstwa, spośród katalogu dostępnych usług doradczych wskazanych poniżej:

 1. Analiza sytuacji produkcyjno-ekonomicznej gospodarstwa
 2. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów warunkowości
 3. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie metod i zabiegów
 4. Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarstwie rolnym
 5. Rachunkowość w gospodarstwie rolnym
 6. Doradztwo dla młodych rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy
 7. Dostosowanie gospodarstwa rolnego do wymogów BHP
 8. Uczestnictwo w systemach jakości
 9. OZE, w tym pomoc doradcza rolnikom w działaniach prosumenckich
 10. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do działania „Rolnictwo ekologiczne” oraz pomoc realizacji działania „Rolnictwo ekologiczne”
 11. Modernizacja gospodarstw rolnych
 12. Zrównoważone gospodarowanie składnikami odżywczymi
 13. Zobowiązania środowiskowe i klimatyczne, w tym ochrona zasobów genetycznych zwierząt i roślin

Usługi doradcze w ramach KUD3 świadczone są dla rolników bezpłatnie.

Koordynacja projektu:

Monika Szóstek, Starszy specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich, tel. 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 723 991 250; e-mail: m.szostek@w-modr.pl

Milena Brzostek, Specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich, tel. 89/ 535 76 84, wew. 63; tel. kom. 609 864 935; e-mail: m.brzostek@w-modr.pl

Opracowanie: Monika Szóstek