wmodr.pl

Ubojnia kurcząt rzeźnych w gospodarstwie ekologicznym

Ubojnia kurcząt rzeźnych w gospodarstwie ekologicznym

W miejscowości Rososz, gm. Wąsewo pow. Ostrów Mazowiecka w województwie mazowiecki znajduje się rodzinne gospodarstwo zajmujące się chowem oraz ubojem drobiu. Niewielka ubojnia znajduje się na terenie gospodarstwa rolnego i pracują w niej wyłącznie członkowie rodziny.

Ubojnia jest pod stałym nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, obiekt spełnia wszystkie kryteria żeby dostarczać dla klientów bezpiecznie zdrowotnie mięso drobiowe. W obiekcie został wdrożony system HACCP, a sprzedaż odbywa się na zasadzie sprzedaży bezpośredniej oraz MOL.

Podstawowym gatunkiem chowanym i ubijanym w gospodarstwie są kurczęta rzeźne, jednakże oprócz kurcząt w ubojni są przetwarzane: kury rosołowe, indyki, gęsi, kaczki oraz sezonowo przepiórki.

Na potrzeby realizacji demonstracji uczestnikom został zaprezentowany film instruktażowy przedstawiający poszczególne etapy uboju. Uczestnicy projektu zapoznali się z technologią uboju ekologicznego drobiu ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.

W zakładzie następuje: ogłuszanie, oparzanie, skubanie, patroszenie, wychładzanie, podział tuszki drobiowej na elementy, wydzielanie żołądka, wątroby i serca oraz magazynowanie mięsa

Temat demonstracji: Ubojnia

Temat szczegółowy: "Technologia uboju drobiu w produkcji ekologicznej”

Termin wizyty: 17.05.2024r.

opiekunem naukowy demonstracji jest prof. dr hab. Zbigniew Dolatowski, Profesor emerytowany Zakładu Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo w szkoleniach praktycznych.

 

Źródło: opracowanie własne
Opracowanie: Małgorzata Razminas