wmodr.pl

HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA MIESIĄC MARZEC 2024 R.

WARMIŃSKO – MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DEMONSTRACJACH EKOLOGICZNYCH

Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności wśród rolników oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA MIESIĄC MARZEC 2024 R.

 

 

DATA I MIEJSCE DEMONSTRACJI

TEMAT DEMONSTRACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REKRUTACJĘ I DOWÓZ UCZESTNIKÓW

MARZEC 2024 R.

1.

I wizyta: 21.03.2024 r., 

II wizyta: 18.04.2024 r.

Kęszyce 10, 63-405 Sieroszewice                      woj. wielkopolskie

KRÓLIKI

Dagmara Fiszer / ZD Działdowo

tel. 723 991 186

e-mail: d.fiszer@w-modr.pl

2.

I wizyta: 21.03.2024 r., 

II wizyta: 22.04.2024 r.

Łabiszyn-Wieś, 89-210 Łabiszyn                            woj. kujawsko-pomorskie

ŚWINIE

Monika Szóstek  / Centrala WMODR

tel. 723 991 250

e-mail: m.szostek@w-modr.pl   

Demonstracje zaplanowane są w godzinach od 10:00 – 14:30

Osoby, które zadeklarowały chęć udziału w wizytach na obiekcie demonstracyjnym zobowiązane są do uczestnictwa w demonstracji dwukrotnie. 

Dla uczestników zapewnione jest wyżywienie i transport podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym. Wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia (po II etapie wyjazdu) dla każdego uczestnika.

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy kontaktować się z ww. osobami odpowiedzialnymi za rekrutację.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek