wmodr.pl

Publikacja pn. „Upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie ekologicznym”.

Publikacja pn. „Upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w rolnictwie ekologicznym”.

Celem wydania publikacji jest działanie na rzecz upowszechnienia dobrych praktyk rolniczych oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które znajdują zastosowanie w rolnictwie ekologicznym na terenie Polski.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z treścią wypracowaną na potrzeby realizacji operacji pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

 

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek