wmodr.pl

Poprawa laktacji i składu mleka krów w warunkach produkcji ekologicznej - podsumowanie demonstracji w powiecie olsztyńskim

W ramach operacji pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w dniach 19-20 października br. odbyły się ostatnie demonstracje w gospodarstwie w miejscowości Gamerki Wielkie w powiecie olsztyńskim, województwo warmińsko - mazurskie z tematu bydło mleczne, temat szczegółowy: „Poprawa laktacji i składu mleka krów w warunkach produkcji ekologicznej”.

W gospodarstwie Pani Małgorzaty Świerczyńskiej prowadzona jest hodowla bydła mlecznego i produkcja mleka ekologicznego. Gospodarstwo ekologiczne o obszarze 33,02 ha, od 2004 roku, jednak objęcie bydła systemem ekologicznym nastąpiło 10 lat później. Mleko ekologiczne oddawane jest do Mleczarni Piątnica a roczna produkcja mleka to około 280 000 litrów. Część mleka przeznaczona jest na spajanie bydła młodego, krowy są pod oceną wydajności i użytkowości mlecznej. Obora na uwięzi przeznaczona na krowy mleczne na płytkiej ściółce, zaś bydło młode na głębokiej ściółce. W gospodarstwie jest 45 szt. krów mlecznych w tym 36 krów dojnych, jałówki do 6 miesięcy- 8 szt., jałówki od 7-12 miesięcy 3 szt., jałówki od 13-24 miesięcy- 13 szt., jałówki od 25-36 miesięcy 10 szt., jałówki powyżej 36 miesięcy 2 szt. Rolniczka skorzystała z funduszy unijnych na modernizację gospodarstw rolnych i zainwestował w gospodarstwo poprzez utwardzenie części przylegającej do obory, zamontowanie zbiornika na mleko z pogrzewaczem ciepła jako odzyskiwacz ciepła, zrobiony został taśmociąg do obornika, oraz zakupiona została dojarka bezprzewodowa. Maszyny zakupione z PROW: pług, beczkowóz, owijarka, siewnik, zgrabiarka. Gospodarstwo nastawione na rozwój, pozyskiwanie funduszy unijnych.

Uczestnicy: rolnicy z powiatu giżyckiego oraz województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego.

I wizyta: 29-30 czerwca 2023 r.

II wizyta: 19-20 października 2023 r.

Podczas I wizyt w gospodarstwie został przeprowadzony wykład wprowadzający przez Doradcę WMODR Panią Martę Krech na temat: „Ziół w profilaktyce dla bydła mlecznego”. Następnie właścicielka zaprezentowała swoje gospodarstwo oraz przedstawiła założenia oraz cele jakie sukcesywnie realizują. Uczestnicy mieli możliwość oceny organoleptycznej składu runi pastwiskowej dla krów mlecznych, zapoznania się z budynkami inwentarskimi ich strukturą oraz wyposażeniem. Dla bydła mlecznego utrzymywanego w tym gospodarstwie została ułożona specjalna mieszanka ziołowa składająca się z czterech ziół. Głównym celem wprowadzenia mieszanki ziołowej do dawki pokarmowej jest poprawa składu mleka, a w szczególności białka. Dodatek ziołowy został wprowadzony do dawki żywieniowej podczas udoju. Krowy otrzymywały określoną ilość dawki mieszanki ziołowej do paszy treściwej.

Podczas II wizyt uczestnicy zostali zapoznani z organizacją pracy związaną z prowadzonym tematem demonstracji z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w chowie i hodowli bydła mlecznego. Wspólnie omówiono i dokonano analizy dziennika obserwacji, w którym zawarte są wyniki i wnioski z prowadzenia obiektu demonstracyjnego.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawowała prof. dr hab. Renata Klebaniuk, Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Podsumowaniem praktycznych szkoleń było wręczenie zaświadczeń uczestnictwa w demonstracjach oraz wspólna dyskusja prowadząca do wymiany dobrych praktyk pomiędzy uczestnikami.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek