wmodr.pl

Ekologiczna uprawa jabłoni - dobre praktyki w województwie mazowieckim - powiat grójecki

W polskim zagłębiu sadowniczym, w powiecie grójeckim, gminie Warka odbyła się demonstracja w ekologicznym sadzie jabłoniowym.

W prezentowanym gospodarstwie głównym kierunkiem produkcji jest ekologiczna uprawa jabłek deserowych, na powierzchni 16 ha. Odmiany jabłoni w to:

Idared, Najdared, Szampion, Golden Delicious, Supra, Prince, Alwa, Darg Ligolto.

W Gospodarstwie na całej powierzchni upraw sadowniczych, prowadzony jest system nawadniający.

Tematem szczegółowym spotkań było: "Integracja metod zwalczania owocówki jabłkóweczki na jabłoni".

Zwalczanie owocówki jabłkóweczki na poletku demonstracyjnym było oparte na dozwolonych środkach biologicznych, zaś na poletku porównawczym na standardowej ochronie prowadzonej przez producenta.

Celem demonstracji było pokazanie skuteczności ochrony jabłoni preparatami biologicznymi przed owocówką jabłkóweczką. Owocówka jabłkóweczka (łac. Cydia pomonella) to motyl należący do rodziny zwójkowatych, jest szkodnikiem o bardzo szerokim zasięgu występowania. Głównym sprawcą szkód w sadach jest gąsienica tych motyli. Motyle na przełomie maja i czerwca składają jaja na powierzchni owoców i liści. Wylęgające się larwy wżerają się do owoców. W ciągu sezonu mogą pojawić się 2 pokolenia tego szkodnika.

W poszukiwaniu optymalizacji metod zwalczania tych szkodników dąży się do uzyskania optymalnej ich efektywności przy jak najniższym nakładzie pracy.

W  gospodarstwie sadowniczym pokazane zostało monitorowanie lotu motyli owocówki jałóweczki na jabłoniach. W tym celu zostały zamocowane pułapki delta z feromonem. W pułapkach był zamontowany monitoring w celu ułatwienia bieżącego monitoringu pojawu agrofagów.

W województwa warmińsko-mazurskiego gospodarstwo sadownicze odwiedzały 3 grupy, z powiatów: iławskiego, olsztyńskiego i piskiego. Każda grupa odwiedziła demonstracje dwukrotnie, w celu porównania efektów zastosowanych metod zwalczania szkodnika w następujących terminach:

I wizyty: 05.05.2023r., 06.06.2023r., 07.06.2023r.

II wizyty:  15.09.2023r., 18.09.2023r., 19.09.2023r.

Opiekunami naukowymi prezentowanej demonstracji byli pracownicy Instytutu Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach:

dr inż. Wojciech Piotrowski oraz dr hab. Eligio Malusa prof. IO-PIB

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo w szkoleniach praktycznych.

 

 

Źródło: opracowanie własne
Opracowanie: Małgorzata Razminas