wmodr.pl

„Kompleksowy program ekologicznej produkcji marchwi” - podsumowanie demonstracji

Obiekt Demonstracyjny: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „Ostoja Natury”, Tomaszyn 6, 11-015 Olsztynek, gm. Olsztynek, powiat olsztyński, woj. warmińsko -mazurskie

Temat demonstracji: Warzywa

Temat szczegółowy: „Kompleksowy program ekologicznej produkcji marchwi”

Powierzchnia Obiektu Demonstracyjnego - 1 ha.

Demonstracje, które odbyły się w dwóch terminach tj.:

I wizyty: 30.05.2023 – 01.06.2023 r.

II wizyty: 19.07.2023 r., 08.09.2023 r. i 12.09.2023 r., miały na celu pokazanie dobrej praktyki polegającej na kompleksowym podejściu do aspektu agrotechniki ekologicznej produkcji marchwi.

Uczestnikom demonstracji zaprezentowane zostały dobre praktyki ekologicznej produkcji marchwi uwzględniające:

  • dobór stanowiska i płodozmian;
  • zasadność wykonywania badań gleby określających jej odczyn i zasobność w składniki mineralne N, P, K, Ca, Mg;
  • wybór odmiany i sposoby uprawy;
  • zabiegi agrotechniczne i pielęgnacyjne oraz termin ich przeprowadzenia;
  • ochronę przed chorobami i szkodnikami;
  • zbiór.

Innowacyjność dobrej praktyki polegała na kompleksowym podejściu do aspektu agrotechniki ekologicznej produkcji marchwi. Zastosowane nawożenie organiczne w optymalnych dawkach pozwoliła na wzmocnienie budowy tkanek roślin oraz właściwą produkcję metabolitów wtórnych, świadczących o jakości warzyw, a także mających znaczenie w kształtowaniu naturalnej odporności. Zastosowanie w odpowiednim momencie właściwych środków biologicznych i substancji podstawowych pozwoliły na uzyskanie plonu o dobrej jakości.

W pokazowym gospodarstwie uprawiane są odmiany dopuszczone do upraw ekologicznych charakteryzujące się odpornością lub tolerancją na choroby. Odmianą dominującą w gospodarstwie jest NORWAY F1, tworząca bardzo wyrównane, cylindryczne i gładkie korzenie o bardzo smacznym miąższu, przeznaczona zarówno na późne zbiory jesienne jak i do długiego przechowywania. W uprawie gruntowej należy ją wysiewać od 10 kwietnia do 10 czerwca. Norma siewu: od 1,3 do 1,8 mln nasion na ha.  Dzięki mocnym, odpornym na pękanie korzeniom i dobrze osadzonej, zdrowej naci doskonale nadaje się do zbioru mechanicznego.

W ekologicznej uprawie marchwi duże znaczenie ma wybór stanowiska oraz płodozmian. Miejsce pod uprawę marchwi powinno być:

- dobrze nasłonecznione o wyrównanej powierzchni po zbożach, roślinach bobowatych, kapustowatych lub czosnkowatych,

- należy unikać stanowiska w pierwszym roku po oborniku, na glebach piaszczystych, w obniżeniach terenu i miejscach podmokłych,  

- nie zakładać plantacji marchwi po sobie i innych roślinach z rodziny baldaszkowatych, a także innych warzywach korzeniowych przez okres co najmniej 4 lat,  

- ograniczana ilość zabiegów uprawowych do niezbędnego minimum w celu ochrony gleby przed erozją, - nasiona wysiewane w wilgotną glebę siewnikiem precyzyjnym zgodnie z zalecanymi normami.

Celem realizowanej operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji oraz zachęcenie uczestników demonstracji do przechodzenia na system rolnictwa ekologicznego. Ponadto, działania podjęte w ramach powyższej demonstracji są odpowiedzią na rosnący w ostatnich latach zwiększony popyt na zdrowe warzywa produkowane bez chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.

Opiekun naukowy demonstracji: dr Magdalena Ptaszek, dr Anna Jarecka-Boncela, dr hab. Grażyna Soika, prof., Instytut Ogrodnictwa, Państwowy Instytut Badawczy

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek