wmodr.pl

Podsumowanie demonstracji ekologicznej produkcji owoców jagodowych - truskawka

Kolejna zrealizowana demonstracja w ramach operacji pn. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” za nami. Tym razem odbywała się w Podgórzu - mała miejscowość w województwie warmińsko - mazurskim, powiat braniewski, gdzie swoje gospodarstwo ekologiczne, otoczone pięknym krajobrazem, prowadzi Pani Bożena Stefanowicz. „Gospodarstwo Rolne Bożena Stefanowicz” prowadzone od 1985 roku i funkcjonuje na powierzchni ponad 50 ha. Większość gruntów to własność rolniczki. Pozostała część to dzierżawa od osób prywatnych.  Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną. Uprawy polowe to owies, żyto ozime, łubin wąskolistny, truskawka oraz użytki zielone.

W gospodarstwie praktykuje się tradycyjne metody uprawy z innowacyjnymi rozwiązaniami, dlatego też część plantacji truskawek przeznaczona została na założenie Obiektu Demonstracyjnego.

Wizytowanie gospodarstwa odbyło się w dwóch terminach:

  • I demonstracja w dniu 28.06.2023 r.,
  • II demonstracja w dniu  08.09.2023 r.

Temat demonstracji: „Wsparcie bioróżnorodności w uprawach roślin jagodowych poprzez wprowadzenie elementów pasów kwiatowych”.

Wariant: Wprowadzenie pasów kwiatowych jako element plantacji w formie wysiania jednego pasa równoległego do plantacji.

Odmiany: Polka i Elsanta

Opiekun naukowy: dr Małgorzata Tartanus, Instytut Ogrodnictwa - PIB

Innowacyjność metody polega na wprowadzeniu roślin wspierających faunę pożyteczną i owady zapylające w formie pasów kwiatowych w najbliższym otoczeniu plantacji lub tam gdzie to możliwe w międzyrzędzia roślin uprawnych.

Głównym celem demonstracji było zwiększenie bioróżnorodności na plantacji, jak również zwiększenie liczby owadów pożytecznych, które na pasach kwiatowych znajdują zastępcze źródło pokarmu (w czasie kiedy będzie go brakować na plantacji) oraz zapewniają środowisko do rozmnażania i rozwoju. Rośliny na pasach kwiatowych są tak dobrane, aby zapewnić długi okres kwitnienia, ale z pominięciem okresu kiedy kwitnie uprawa zasadnicza.

Dla wszystkich uczestników był to czas dobrych praktyk, dyskusji i wymiany swoich doświadczeń.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek