wmodr.pl

Podsumowanie demonstracji z ekologicznego chowu kur nieśnych

Podsumowanie demonstracji z ekologicznego chowu kur nieśnych

Za nami już drugie wizyty na demonstracji dotyczącej ekologicznego chowu kur nieśnych. Temat szczegółowy wprowadzanych innowacji brzmi: „Instalacja tzw. „ogrodu zimowego” (wiaty) oraz ograniczenie populacji ptaszyńców na fermie w celu poprawy zdrowotności i dobrostanu kur nieśnych w gospodarstwie ekologicznym”.

Demonstracja została zrealizowana w gospodarstwie Państwa Mariusza i Bożeny Sekulskich, które jest zlokalizowane w Praslitach, wsi położonej w gminie Dobre Miasto, powiecie olsztyńskim, woj. warmińsko-mazurskim. Pierwsze wizyty na demonstracji odbyły się w pierwszej połowie maja 2023 roku, natomiast drugie wizyty na których uczestnicy mogli zobaczyć zrealizowane innowacje w chowie kur nieśnych, we wrześniu 2023r.

Według założeń Instrukcji do demonstracji, opracowanej przez Panią dr Ewę Sosnówkę-Czajkę, pracownika Instytutu Zootechniki PIB w Balicach, Zakład Hodowli Drobiu, w gospodarstwie zostały wprowadzone następujące innowacje:

- budowa wiaty tak zwanego „ogrodu zimowego” dla kur;

- postawienie piaskownic (2-3 sztuki) wypełnionych ziemią okrzemkową – piaskownice zaspokajają naturalną potrzebę kąpieli piaskowej, natomiast zastosowanie ziemi okrzemkowej ogranicza liczebność ptaszyńca w stadzie drobiu;

- ustawienie obiektów wzbogacających środowisko, takich jak: kostki słomy/siana ustawione w piramidę, konary/korzenie z zawieszonymi na nich linami, ewentualnie obciążonymi dodatkowymi akcesoriami zwiększającymi zainteresowanie ptaków;

- wzbogacenie jadłospisu kur w całe warzywa, dostarczane im co 1-2 dni, takich jak: marchew, kapusta, dynia.

Wprowadzone innowacje znacznie podniosły poziom dobrostanu kur nieśnych w gospodarstwie Państwa Sekulskich. Najbardziej widoczna zmiana została wprowadzona poprzez budowę wiaty – sprawiała, że warunki klimatyczne wewnątrz kurnika znacznie się poprawiły.

Gospodarzom obiektu demonstracyjnego i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który nie tylko umożliwił nawiązanie kontaktów między uczestnikami, ale również był miejscem aktywnej wymiany wiedzy. Wiele z zastosowanych rozwiązań może być inspiracją dla innych.

 

Źródło: opracowanie własne, materiały projektowe
Opracowanie: Małgorzata Razminas