wmodr.pl

Podsumowanie demonstracji z ekologicznej uprawy pokrzywy zwyczajnej

W dniu 08 sierpnia 2023 r. grupa uczestników z powiatu elbląskiego odbyła drugą (ostatnią) wizytę w ekologicznym gospodarstwie rolnym, położonym w miejscowości Borki Wielkie, gmina Biskupiec, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

W gospodarstwie został założony obiekt demonstracyjny w temacie Zioła, temat szczegółowy: Uprawa wyselekcjonowanych form pokrzywy zwyczajnej przy
zastosowaniu klonalnego materiału rozmnożeniowego”.

W gospodarstwie produkcja rolnicza prowadzona jest na powierzchni około 10 ha, natomiast powierzchnia poletka demonstracyjnego wynosi 0,2 ha.

Uczestnicy podczas I i II wizyty (demonstracji) mieli możliwość obejrzenia profesjonalnej plantacji pokrzywy zwyczajnej oraz posłuchania wykładu na temat prozdrowotnych właściwości ziół w tym oczywiście pokrzywy zwyczajnej.

Jak pisze Pani dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW: "Pokrzywa zwyczajna jest jedną z ważniejszych roślin zielarskich. Surowcem przemysłowym jest u niej przede wszystkim liść, a także całe ziele i organy podziemne. Pomimo dużego zapotrzebowania na te surowce, nadal pozyskiwana jest ona głównie z roślin dziko rosnących. Zbiór roślin dziko rosnących nie zapewnia jednak pożądanej z punktu widzenia przemysłu jakości surowca. Jakość ta związana jest z zawartością związków biologicznie aktywnych w surowcu, a także z jego czystością (w tym: obecnością pozostałości pestycydów, metali ciężkich, czystością mikrobiologiczną). U dziko rosnących roślin zawartość ww. związków jest bardzo zmienna zależy bowiem od wielu niekontrolowanych i trudnych do określenia czynników, jak: genotyp, wiek roślin, termin zbioru, czynniki środowiskowe wpływające na rośliny."

Demonstracja zakłada mierzenie świeżej oraz suchej masy ziela w 4 terminach: maj, czerwiec, lipiec, wrzesień.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawowała Pani dr hab. Katarzyna Bączek, prof. SGGW oraz prof. dr hab. Zenon Węglarz

Dla uczestników był to czas dobrych praktyk, wymiany swoich doświadczeń i rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji.

Serdecznie GRATULUJEMY ukończenia praktycznych szkoleń oraz uzyskanego zaświadczenia.

 

 

 

Źródło: opracowanie własne, materiały projektowe
Opracowanie: Małgorzata Razminas