wmodr.pl

Podsumowanie demonstracji z ekologicznej uprawy owsa w powiecie olsztyńskim

W dniu 2 sierpnia 2023 r. grupa uczestników z województwa warmińsko-mazurskiego po raz kolejny wizytowała ekologiczne gospodarstwo Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostoja Natury, położonego w miejscowości Tomaszyn, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie.

W gospodarstwie założone zostały 3 Obiekty Demonstracyjne, w tematach: ziemianki, warzywa – marchew, jak również zboża w szczegółowym temacie - „Agrotechnika owsa w gospodarstwie ekologicznym”.

Uczestnicy podczas I i II wizyty (demonstracji) mieli możliwość poznania i porównania dwóch odmian owsa jarego. Odmiana HUZAR to nowa odmiana przydatna szczególnie do mieszanek zbożowych. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania, dobrze toleruje zakwaszenie gleby i okresowe niedobory wilgoci, dlatego zalecany jest do uprawy na najsłabszych stanowiskach! Huzar odznacza się bardzo dobrą zdrowotnością, co czyni go szczególnie przydatnym w uprawie średnio intensywnej i ekologicznej. Drugą odmianą jest BINGO, która jest zaliczana do najplenniejszych w kraju. Jedną z cech wyróżniających ten owies jest wysoka odporność na wyleganie a wymagania glebowe odmiany są niskie. Odmianę owsa BINGO charakteryzuje wysoka tolerancja na zakwaszenie oraz wysoka przydatność do uprawy w mieszankach zbożowych.

 

W trakcie lustracji poletka demonstracyjnego dokonana została analiza cech oraz pomiary polowe w tym m.in.

 • obsada roślin na powierzchni 1m2;
 • ocena stanu łanu w fazie dojrzałości:
  - odmiana BINGO na poziomie dobry i dość dobry
  - odmiana HUZAR na poziomie dość dobry i  średni;
 • świeża masa części nadziemnych:
   - odmiana BINGO na poziomie 657 g/m2
   - odmiana HUZAR na poziomie 425 g/m2;
 • ocena zachwaszczenia:
   - odmiana BINGO cechowała się zachwaszczeniem na poziomie 45% z dominacją włośnicy, sporka i maruny bezwonnej
   - odmiana HUZAR cechowała się nieznacznie większym odsetkiem zachwaszczenia 55% w tym dominacją sporka, włośnicy i ostrożenia;
 • dla obu odmian nie stwierdzono znacznego porażenia chorobami, na dolnych liściach zauważono symptomy helmintosporiozy;
 • nie stwierdzono obecności szkodników.

Demonstracja miała na celu doskonalenie agrotechniki uprawy owsa w gospodarstwach ekologicznych. Założenia dotyczące niniejszej demonstracji umożliwiły pokazanie oddziaływania wybranych elementów agrotechniki oraz całych technologii uprawy owsa i ich znaczenia w warunkach produkcji ekologicznej.

Uczestnikom demonstracji zaprezentowane została wielowariantowość uprawy mająca na celu porównanie różnych technologii intensywnej uprawy owsa w systemie ekologicznym. Uzyskane wyniki demonstracji są wypadkową wielu czynników m.in. typ gleby i rodzaj przedplonu, terminu i sposobu siewu, poziomu nawożenia, zróżnicowania poziomu ochrony, odmian owsa oraz technologii uprawy.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawowała dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB

Dla uczestników był to czas dobrych praktyk, wymiany swoich doświadczeń i rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji.

Serdecznie GRATULUJEMY ukończenia praktycznych szkoleń oraz uzyskanego zaświadczenia.

 

 

Opracowanie: Monika Szóstek