wmodr.pl

Podsumowanie demonstracji z ekologicznej uprawy ogórka gruntowego w powiecie giżyckim

Realizacja operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” ma na celu wymianę wiedzy i doświadczeń, współpracę między nauką a praktyką rolniczą. Celem zakończonych demonstracji było upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie nawożenia i ochrony roślin warzywnych uprawianych w systemie ekologicznym.

  • Temat demonstracji: „Warzywa – ogórek”
  • Temat szczegółowy: „Kompleksowy program ekologicznej produkcji ogórka gruntowego’
  • Powierzchnia obiektu demonstracyjnego:  2 x 0,1 ha

Praktyczne szkolenia odbyły się w założonym Obiekcie Demonstracyjnym prowadzonym przez Panią Barbarę Niedziejko zlokalizowanym w miejscowości Sołdany 31, 11-500 Giżycko, gm. Giżycko, powiat giżycki, woj. warmińsko-mazurskie.

Terminy szkoleń:

I wizyty – 26-30.06.2023 r. i II wizyty – 24-28.07.2023 r.

W obu terminach uczestniczyło 72 rolników z powiatów: działdowskiego, braniewskiego, piskiego, kętrzyńskiego oraz grupa wizytująca z województwa pomorskiego. 

Celem współczesnego rolnictwa ekologicznego jest uzyskanie plonu o wysokiej jakości konsumpcyjnej i przetwórczej, na co istotny wpływ ma zdrowotność roślin w trakcie sezonu wegetacyjnego. Dobrze odżywione, silne rośliny są mniej podatne na choroby i szkodniki, dlatego należy zadbać o zapewnienie roślinom zdrowej, zasobnej gleby o odpowiedniej strukturze. Istotą prawidłowej agrotechniki oraz metod ochrony stosowanych w uprawach ekologicznych jest kompleksowe podejście pozwalające na zwiększenie naturalnej odporności roślin. Dostępne na rynku produkty mające na celu poprawę właściwości gleby oraz zmniejszenia szkód powodowanych przez choroby i szkodniki również nie są jeszcze w pełni wykorzystywane w uprawach ekologicznych. Istnieje zatem silna potrzeba upowszechniania dobrych praktyk w zakresie nawożenia i ochrony roślin warzywnych uprawianych w systemie ekologicznym poprzez doświadczenia demonstracyjne. Niemniej ważna jest również weryfikacja i walidacja stosowanych praktyk w określonych warunkach glebowo-klimatycznych występujących w danym regionie oraz dostosowanie ich do konkretnego systemu i gatunku uprawy.

Innowacyjność dobrej praktyki polega na kompleksowym podejściu do aspektu agrotechniki ekologicznej produkcji ogórka gruntowego. Zastosowane nawożenie organiczne w optymalnych dawkach, pozwala na wzmocnienie budowy tkanek roślin oraz właściwą produkcję metabolitów wtórnych, świadczących o jakości warzyw, ale i mających znaczenie w kształtowaniu naturalnej odporności. Natomiast zastosowanie w odpowiednim momencie właściwych środków biologicznych i substancji podstawowych pozwoli na uzyskanie dobrej jakości zdrowego plonu.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z charakterystyką gospodarstwa, czym na co dzień zajmują się właściciele, co jest ich głównym kierunkiem produkcji, w tym uprawa warzyw, hodowla owiec, przyzagrodowy sklep i masarnia.

Głównym założeniem niniejszej demonstracji było zapoznanie odbiorców z dobrymi praktykami w uprawie ogórka gruntowego, przedstawienie zastosowanego nawożenia i ochrony roślin (środkami dopuszczonymi do stosowania w rolnictwie ekologicznym) i innych czynników wpływających na plonowanie.

Opiekun naukowy demonstracji: dr Magdalena Ptaszek, INSTYTUT OGRODNICTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. 

Gospodyni obiektu demonstracyjnego i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który nie tylko umożliwił nawiązanie kontaktów między uczestnikami, ale również był miejscem aktywnej wymiany wiedzy. Wiele z zastosowanych rozwiązań może być inspiracją dla innych.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek