wmodr.pl

Podsumowanie demonstracji pt. „Dobór odmian bobiku do uprawy w gospodarstwach ekologicznych na terenie Polski Północno-Wschodniej”

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” jednym z głównych tematów demonstracyjnych  jest „Bobowate i ich mieszanki”. W ramach tej grupy tematycznej odbyły się już po dwie wizyty szkoleniowe w gospodarstwie Pana Jacka Wojtkiewicza, u którego został założony Obiekt Demonstracyjny zlokalizowany w Molwitach działka nr 3/28, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie, pow. bartoszycki, gm. Bartoszyce.

Łącznie w demonstracjach uczestniczyło 60 rolników z powiatu: węgorzewskiego, ełckiego, bartoszyckiego i grupa wizytująca z województwa pomorskiego.

W całym kraju zostanie założone łącznie 12 obiektów demonstracyjnych z tego tematu.

  • Temat szczegółowy: „Dobór odmian bobiku do uprawy w gospodarstwach ekologicznych na terenie Polski Północno-Wschodniej”
  • 5 odmian, 1ha każdego poletka demonstracyjnego: Fernado, Bobas, Granit, Fanfare, Nadwiślański

Efekty prowadzenia demonstracji:

  1. Porównanie odmian bobiku pod względem osiągniętego plonu odporności na występujące choroby.
  2. Zastosowane zabiegi uprawowe z wykorzystaniem systemu pełnych uprawek przedsiewnych oraz mechanicznego pielenia.
  3. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce m. in. uzyskany efekt plonotwórczy, odporności na choroby w zależności od zastosowanej odmiany.
  4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie zastosowanego nawożenia uprawy mechanicznej.

Wizyty były zorganizowane w 2 miesięcznych odstępach czasowych w celu zaobserwowania zakładanego efektu demonstracyjnego. Niezbędą wiedzę do wykorzystania w praktyce przekazał dr hab. Tomasz Góral, IHAR-PIB w Radzikowie.

Uczestnicy demonstracji dowiedzieli się jak został założony Obiekt Demonstracyjny, jakie zabiegi i działania są konieczne do uzyskania pożądanych rezultatów. Praktyczne szkolenia dawały również możliwość nawiązania kontaktów między producentami oraz rolnikami.

Każdy uczestnik zakończył szkolenie otrzymanym zaświadczeniem.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek