wmodr.pl

Podsumowanie zakończonych demonstracji pt. „Dobór odmian ziemniaka do uprawy ekologicznej” w powiecie olsztyńskim

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” na terenie całego kraju zakładane są Obiekty Demonstracyjne z różnych grup tematycznych, łączące innowacyjne praktyki z transferem wiedzy. W Obiektach tych prowadzone są praktyczne szkolenia dla ostatecznego odbiorcy, w formie wizyt w Obiekcie Demonstracyjnym.

Jednym z 22 Obiektów Demonstracyjnych, który został założony w województwie warmińsko – mazurskim jest Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Ostoja Natury, której Prezesem Zarządu jest Pan Piotr Ostaszewski.

  • Temat demonstracji: ZIEMNIAKI
  • Temat szczegółowy:Dobór odmian ziemniaka do uprawy ekologicznej”

Spółdzielnia powstała w 2018 roku, a już w 2019 roku rozpoczęła działalność w malowniczo położonej miejscowości Tomaszyn koło Olsztynka w województwie warmińsko-mazurskim, powiat olsztyński, gmina Olsztynek. Na około 50 hektarach powstało ekologiczne gospodarstwo regeneratywne tworzące rolniczy ekosystem jutra.

To model gospodarstwa referencyjnego – smart village, w którym produkowana jest żywność najwyższej jakości, a następnie dostarczana bezpośrednio do klientów za pośrednictwem platformy sprzedażowej bez udziału pośredników. Sprawdzone od wieków metody i dobre praktyki znane od pokoleń są wdrażane w Ostoi Natury przy wykorzystaniu innowacji technologicznych, społecznych i organizacyjnych. Ta ekologiczna farma stanowi zamknięty obieg, w którym odpad jest paliwem, a dzięki temu gospodarstwo produkuje energię, umożliwia całoroczną produkcję żywności i działa efektywniej zapewniając większe plony. W ofercie Ostoi Natury znaleźć można uprawiane ekologicznie i certyfikowane warzywa, owoce, pra zboża, zioła, przetwory, soki, jaja, a także wiele innych produktów, w tym rozwiązania do ogrodów czy upraw, jak Ost-Oya, Paper Pot. Terrateck czy bloczki konopne do budowy budynków IsoHemp.

Efekt demonstracji:

Demonstracja miała na celu pokazanie dobrej praktyki polegającej na kompleksowym podejściu do aspektu doboru odmian w ekologicznej produkcji ziemniaka. Odpowiedni dobór odmian do uprawy w systemie ekologicznym z uwzględnieniem wymagań klimatyczno-glebowych oraz zastosowaniu zabiegów uprawowych są kluczowymi czynnikami decydującymi o powodzeniu produkcji.

Uczestnikami praktycznych szkoleń byli rolnicy z województwa warmińsko – mazurskiego (15) i województwa pomorskiego (8), którzy wizytowali Obiekt Demonstracyjny w miesiącu maju i lipcu 2023 r.

Podczas I i II demonstracji zaprezentowane zostały dobre praktyki ekologicznej produkcji wybranych odmian ziemniaka biorąc pod uwagę:

  • wymagania środowiskowe i dobór odmian;
  • dobór stanowiska i płodozmianu;
  • zabiegi uprawowe tj. agrotechniczne i pielęgnacyjne oraz termin ich przeprowadzenia;
  • wymagania pokarmowe i nawozowe;
  • ochronę przed chorobami i szkodnikami;
  • zbiór.

Uczestnicy w obu grupach dowiedzieli się jak został założony obiekt demonstracyjny, jakie zabiegi i działania były konieczne do uzyskania pożądanych rezultatów. Wizyty dawały również możliwość nawiązania kontaktów między producentami oraz rolnikami.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawowała dr hab.inż. Krystyna Zarzyńska, INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN-  PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, ZAKŁAD AGRONOMII ZIEMNIAKA.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY ukończenia praktycznych szkoleń oraz uzyskanego zaświadczenia.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek