wmodr.pl

Podsumowanie zakończonych demonstracji z ekologicznej uprawy pszenicy ozimej i owsa zimowego w powiecie bartoszyckim

W ramach operacji pn.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w dniach 17-18 lipca 2023 r. zakończyły się wizyty demonstracyjne organizowane w gospodarstwie Pana Jacka Wojtkiewicza (gm. Bartoszyce, powiat bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie).

Gospodarstwo funkcjonuje od 10 lat, na powierzchni ok.150 ha. i wciąż prężnie się rozwija. Gospodarstwo ukierunkowane jest na produkcję roślinną, pszenicę, owies, bobik i len.

W ramach założonego Obiektu Demonstracyjnego w praktycznych szkoleniach uczestniczyli rolnicy, domownicy/małżonkowie rolników w następujących tematach demonstracyjnych:

          1. ZBOŻE PSZENICA

          Temat szczegółowy: „Zastosowanie preparatów dolistnych w uprawie pszenicy ozimej w warunkach Polski Północno-Wschodniej”

          Miejsce demonstracji: Wojciechy działka nr 92/5, 11-200 Bartoszyce

         Opieka naukowa nad demonstracjami sprawowana przez dr inż. Monikę Żurek - INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD BIOLOGII     

          STOSOWANEJ

Zasady założenia Obiektu Demonstracyjnego: 

Do demonstracji przeznaczono  jedną odmianę pszenicy ozimej orkisz - Zollernperle. Powierzchnia obiektu wynosi  0,5 ha.

Efekty prowadzenia I i II wizyty demonstracyjnej:

 1. Porównanie efektów wykorzystania preparatów dolistnych  Prosiarka 800 S.C., NaturalCrop SL, SmartSilWP. 
 2. Zastosowane zabiegi uprawowe z wykorzystaniem systemu pełnych uprawek przedsiewnych oraz mechanicznego pielenia.
 3. Znaczenie pszenicy ozimej orkisz  dla gospodarstwa rolnego jako dodatkowa alternatywa dla innych zbóż ozimych.
 4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce m. in. uzyskany efekt plonotwórczy, odporności na choroby w zależności od zastosowanej preparatów dolistnych.
 5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie zastosowanego nawożenia uprawy mechanicznej

2. ZBOŻE OWIES

Temat szczegółowy: „Ekologiczna uprawa owsa zimowego w warunkach Polski północo-wschodniej ”.

Miejsce demonstracji: Bezledy działka nr 5/45, 11-200 Bartoszyce

Opieka naukowa nad demonstracjami sprawowana przez dr Bogusława Łapińskiego - INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZAKŁAD BIOLOGII STOSOWANEJ

Zasady założenia Obiektu Demonstracyjnego:

Do demonstracji przeznaczono cztery formy owsa do siewu jesiennego. Nasiona pochodzą z certyfikowanej plantacji prowadzonej wg zasad rolnictwa ekologicznego.

 • WILAND
 • KULIG
 • BLK1
 • M9S3n
 • Powierzchnia obiektu wynosi  2 ha, w  tym każda forma po 0,50 ha

Efekty prowadzenia I i II wizyty demonstracyjnej:

 1. Porównanie form  owsa ozimego  pod względem osiągniętego plonu odporności na występujące choroby.
 2. Zastosowane zabiegi uprawowe z wykorzystaniem systemu pełnych uprawek przedsiewnych oraz mechanicznego pielenia.
 3. Znaczenie owsa ozimego dla gospodarstwa rolnego jako dodatkowa alternatywa dla innych zbóż ozimych.
 4. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce m. in. uzyskany efekt plonotwórczy, odporności na choroby w zależności od zastosowanej formy.
 5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy w zakresie zastosowanego nawożenia uprawy mechanicznej.

Łącznie w dwóch obszarach tematycznych uczestniczyło 45 osób. Na wszystkich demonstracjach szczególny nacisk położono na wiadomości praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej działalności.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY ukończenia praktycznych szkoleń oraz uzyskanego zaświadczenia.

 

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek