wmodr.pl

Podsumowanie zakończonych demonstracji z ekologicznej PASIEKI

W dniach 15 czerwca i 14 lipca 2023 r. odbyły się praktyczne szkolenia zorganizowane przez Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w gospodarstwie ekologicznym należącym do Instytutu Ogrodnictwa-PIB, Zakład Pszczelnictwa w Puławach. W skład gospodarstwa wchodzi pracownia pszczelarska oraz pasieka.

Wyjazdy szkoleniowe zostały zrealizowane w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pasieka ekologiczna należąca do Instytutu Ogrodnictwa liczy około 30 rodzin pszczelich i znajduje się w centralnej części Poleskiego Parku Narodowego w miejscowości Lipniak. W chwili obecnej pasieka prowadzona jest w systemie stacjonarnym tzn. umiejscowiona jest w jednym miejscu w przez cały sezon pasieczny. Pszczoły korzystają z pożytków nektarowych jakie występują w okolicy a głównymi roślinami dostarczającymi nektaru są wierzby; biała oraz pięciopręcikowa, mniszek lekarski, roślinność łąkowa oraz w mniejszym stopniu robinia akacjowa, lipa i gryka. Warunki pożytkowe nie pozwalają na produkcję miodów odmianowych. Aktualny certyfikat obejmuje produkcję miodu nektarowego wielokwiatowego w ilości do 500 kg rocznie.

  • Temat demonstracji:  PASIEKI
  • Temat szczegółowy: „Integrowanie biotechnicznych i farmakologicznych metod zwalczania pasożytów Varroa destructor w pasiekach ekologicznych w celu poprawy kondycji rodzin pszczelich”.

Celem demonstracji (praktycznych szkoleń) było zaprezentowanie wybranych wariantów zintegrowanych metod zwalczania warrozy polegających na zastosowaniu wybranych metod biotechnicznych oraz dostępnych preparatów farmakologicznych kontekście poprawy kondycji rodzin pszczelich.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawował dr hab. Dariusz Gerula, INSTYTUT OGRODNICTWA PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Zakład Pszczelnictwa.

Podczas I wizyty (15.06.2023 r.) uczestnicy zostali zapoznani z funkcjonowaniem gospodarstwa pasiecznego oraz wdrożeni w szczegółowy temat demonstracji i jego założenia.

II wizyta (14.07.2023 r.) praktycznych szkoleń polegała na ocenie porażenia pszczół pasożytami, wyszukiwaniu matek i ich izolacja w celu ograniczenia czerwienia, aplikowaniu preparatów weterynaryjnych i ocenie skuteczności ich działania. Odbył się również pokaz organizacji pracy z wykorzystaniem narzędzi i sprzętu pszczelarskiego.

Udział uczestników były okazją do podniesienia kwalifikacji, pozyskania wiedzy praktycznej, wymiany wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie ekologicznym i na obszarach wiejskich, pomiędzy uczestnikami demonstracji.

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY ukończenia praktycznych szkoleń oraz uzyskanego zaświadczenia.

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek