wmodr.pl

Podsumowanie zakończonych demonstracji z ekologicznej uprawy pszenicy ozimej

W ramach operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w dniu 10 lipca br. przeprowadzona została ostatnia, II wizyta w gospodarstwie w miejscowości Zalec, powiecie mrągowskim, województwo warmińsko-mazurskie. Całkowita powierzchnia gospodarstwa wynosi około 105 ha. W skład tych gruntów wchodzą grunty orne. Głównym kierunkiem prowadzonej działalności jest produkcja roślinna całościowo certyfikowana produkcja ekologiczna. W gospodarstwie prócz pszenicy ozimej uprawiane są również: bobik, owies, groch, orkisz, żyto. Podstawowym dochodem jest sprzedaż płodów rolnych.

Podczas I wizyty demonstracyjnej (15.06.2023 r.) właściciel przedstawił zasoby gospodarstwa i główny temat demonstracji „Agrotechnika pszenicy ozimej w gospodarstwie ekologicznym”, Wariant: wpływ przedplonu na plonowanie pszenicy ozimej. Powierzchnia obiektu demonstracyjnego: 16 ha pszenicy ozimej, odmiany Cappo. Wysiew pszenicy nastąpił jesienią 2021 r. w ilości 220 kg/ha. Następnie przedstawione i omówione zostały innowacyjne rozwiązania oraz dobre praktyki  w uprawie zbóż.

Podczas II wizyty (10.07.2023 r.) odbył się pokaz organizacji pracy z wykorzystaniem maszyn i urządzeń stosowanych w uprawie zbóż. Właściciel chciał zobrazować uczestnikom jak wybrane elementy agrotechniki  w ekologicznej uprawie pszenicy ozimej wpływają na plonowanie uprawianego zboża. Porównane było również plonowanie pszenicy po różnych przedplonach.

Pszenica jest zbożem, które zajmuje w Polsce niemal połowę areału upraw zbóż. Jest jednak zbożem o dużych wymaganiach, więc jej uprawa nie należy do najłatwiejszych

Obserwacje uczestników, wymiana doświadczeń,  które były możliwe podczas I i II wizyty, jak również ocena oddziaływania wybranych czynników/elementów agrotechniki umożliwiły pokazanie ich znaczenia oraz możliwości kompensacji w warunkach produkcji ekologicznej.

Wizyty zakończyły się wręczeniem uczestnikom zaświadczeń o ukończonym szkoleniu. Podczas praktycznych szkoleń można było zauważyć pasję i zaangażowanie rolnika do swoich upraw, jak również dumę z gospodarstwa prowadzonego w systemie ekologicznym.  

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek