wmodr.pl

zaktualizowany HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA MIESIĄC LIPIEC 2023 R.

WARMIŃSKO – MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DEMONSTRACJACH EKOLOGICZNYCH

Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Operacja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności wśród rolników oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Harmonogram Demonstracji – LIPIEC 2023 r.

 

 

 

DATA I MIEJSCE DEMONSTRACJI

TEMAT DEMONSTRACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REKRUTACJĘ

1.

I wizyta: 03.07.2023 r., II wizyta: 18.09.2023 r.

Spytajny 26, 11-200 Bartoszyce,

woj. warmińsko-mazurskie

ROŚLINY JAGODOWE – MALINA

Joanna Sułek / ZD Lidzbark Warmiński

tel. 691 910 392

e-mail: j.sulek@w-modr.pl

2.

I wizyta: 04.07.2023 r., II wizyta: 19.09.2023 r.

Spytajny 26, 11-200 Bartoszyce,

woj. warmińsko-mazurskie

ROŚLINY JAGODOWE – MALINA

Beata Mateusiak (Kryk) / ZD Kętrzyn

tel. 695 550 987

e-mail: b.kryk@w-modr.pl

3.

I wizyta: 04.07.2023, II wizyta: 13.09.2023 r.

Rynek 41, 13-324 Grodziczno

woj. warmińsko-mazurskie

ZIEMNIAKI

Szymon Sargalski / ZD Nowe Miasto Lubawskie

tel. 665 890 477

e-mail: s.sargalski@w-modr.pl

4.

I wizyta: 04.07.2023 r., II wizyta: 13.09.2023 r.

Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo,

woj. warmińsko-mazurskie

KUKURYDZA

Katarzyna Bagińska / ZD Ełk

tel. 665 890 154

e-mail: k.baginska@w-modr.pl

5.

I wizyta: 04.07.2023 r., II wizyta: 13.09.2023 r.

Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo,

woj. warmińsko-mazurskie

KUKURYDZA

Arkadiusz Grędziński / ZD Olsztyn 

tel. 665 992 220

e-mail: a.gredzinski@w-modr.pl

6.

II wizyta: 10.07.2023 r.

Zalec 33, 11-700 Mrągowo,

woj. warmińsko-mazurskie

ZBOŻE – PSZENICA

Izabela Napiórkowska / ZD Ostróda 

tel. 665 880 577

e-mail: i.napiorkowska@w-modr.pl

7.

I wizyta: 12.07.2023 r., II wizyta: 08.09.2023 r.

Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo,

woj. warmińsko-mazurskie

KUKURYDZA

Robert Dziuban / ZD Szczytno

tel. 665 981 464

e-mail: r.dziuban@w-modr.pl

8.

II wizyta: 14.07.2023 r. Instytut Ogrodnictwa-PIB, Zakład Pszczelnictwa w Puławach / Obręb Lipniak nr w ewd. gruntów 147/1,

woj. lubelskie

PASIEKI

Grzegorz Kasprowicz / ZD Iława

tel. 665 920 536

e-mail: g.kasprowicz@w-modr.pl

9.

II wizyta: 17.07.2023 r.

Wojciechy działka nr 92/5, 11-200 Bartoszyce

woj. warmińsko - mazurskie

ZBOŻA - PSZENICA

Alicja Kubisiak / ZD Elbląg

tel. 665 820 610

e-mail: a.kubisiak@w-modr.pl

10.

II wizyta: 17.07.2023 r.

Wojciechy działka nr 92/5, 11-200 Bartoszyce

woj. warmińsko - mazurskie

ZBOŻA - PSZENICA

Aneta Gralewska / ZD Ełk

tel. 693 366 649

e-mail: a.gralewska@w-modr.pl

11.

II wizyta: 18.07.2023 r.

Bezledy działka nr 5/45, 11-200 Bartoszyce

woj. warmińsko - mazurskie

ZBOŻA - OWIES

Zbigniew Salmanowicz / ZD Lidzbark Warmiński

tel. 665 890 162

e-mail: z.salmanowicz@w-modr.pl

12.

II wizyta: 19.07.2023 r.

RSP OSTOJA NATURY, Tomaszyn 6, 11-015 Olsztynek

woj. warmińsko - mazurskie

ZIEMNIAKI

Joanna Chabros / ZD Bartoszyce

tel. 89 762 22 05

e-mail: j.chabros@w-modr.pl

13.

II wizyta: 24.07.2023 r.

Molwity działka nr 3/28, 11-200 Bartoszyce

woj. warmińsko - mazurskie

BOBOWATE I ICH MIESZANKI

Krzysztof Bartnik / ZD Węgorzewo

tel. 665 908 652

e-mail: k.bartnik@w-modr.pl

14.

II wizyta: 24.07.2023 r.

Molwity działka nr 3/28, 11-200 Bartoszyce

woj. warmińsko - mazurskie

BOBOWATE I ICH MIESZANKI

Joanna Matyjasek / ZD Ełk

tel. 665 550 894

e-mail: j.matyjasek@w-modr.pl

15.

II wizyta: 24.07.2023

Sołdany 31, 11-500 Giżycko                                           woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Ewelina Lechowska / ZD Pisz

tel. 665 891 447

e-mail: e.lechowska@w-modr.pl

16.

II wizyta: 25.07.2023

Sołdany 31, 11-500 Giżycko                                           woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Andrzej Cybulski / ZD Kętrzyn

tel. 665 890 153

e-mail: a.cybulski@w-modr.pl

17.

II wizyta: 26.07.2023 r.

Molwity działka nr 3/28, 11-200 Bartoszyce

woj. warmińsko - mazurskie

BOBOWATE I ICH MIESZANKI

Czesława Orłowska - Staniszewska / ZD Bartoszyce

tel. 665 910 634

e-mail: c.orlowska@w-modr.pl

18.

II wizyta: 27.07.2023 r.

Sołdany 31, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Renata Skibicka – Barszcz  / ZD Działdowo

tel. 665 890 160

e-mail: r.skibicka@w-modr.pl

19.

II wizyta: 28.07.2023 r.

Sołdany 31, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Anna Subocz / ZD Braniewo

tel. 665 890 903

e-mail: a.subocz@w-modr.pl

20.

I wizyta: 28.07.2023 r., II wizyta: 08.09.2023 r.

Podgórze 7, 14-500 Braniewo

woj. warmińsko - mazurskie

ROŚLINY JAGODOWE - TRUSKAWKA

Iga Jurczak / ZD Elbląg

tel. 665 920 495

e-mail: i.jurczak@w-modr.pl

21.

I wizyta: 31.07.2023 r., II wizyta: 05.09.2023 r.

Kajkowo, ul. Henrykowska 18, 14-100 Ostróda

woj. warmińsko - mazurskie

ROŚLINY JAGODOWE - PORZECZKA

Joanna Burda / ZD Ostróda

tel. 665 893 032

e-mail: j.burda@w-modr.pl

Demonstracje zaplanowane są w godzinach od 9:00 – 13:30 lub od 14:00 – 18:30.

Osoby, które deklarują chęć wizyty na obiekcie demonstracyjnym zobowiązane są do wzięcia udziału w demonstracji dwukrotnie.

Dla uczestników zapewnione będzie wyżywienie i transport podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym. Wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia (po II etapie wyjazdu)  dla każdego uczestnika.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu demonstracyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz kart zgłoszeń należy kontaktować się z ww. osobami odpowiedzialnymi za rekrutację.

 

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek