wmodr.pl

Podsumowanie zakończonych demonstracji z ekologicznej uprawy rzepaku

W dniach 20-21 czerwca 2023 r. zakończyły się demonstracje z uprawy rzepaku w temacie szczegółowym „Ekologiczna uprawa rzepaku ozimego” prowadzone na założonym Obiekcie Demonstracyjnym u Państwa Danuty, Jacka i Jana Plotta (Trzcińsk 15, 83-209 Godziszewo, województwo pomorskie) w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”.

Łącznie w praktycznych szkoleniach wzięło udział 57 rolników/domowników z województwa warmińsko – mazurskiego:

  • 15 z powiatu nowomiejskiego,
  • 15 z powiatu działdowskiego
  • 15 z powiatu iławskiego,
  • 12 z powiatu piskiego,

którzy dwukrotnie wizytowali obiekt – I wizyta 21-22.03.2023 r., II wizyta 20-21.06.2023 r.

CELEM DEMONSTRACJI plantacji rzepaku ekologicznego było ukazanie możliwości uprawy rzepaku zgodnie z zasadami ekologicznymi. Podczas demonstracji prezentowane zostały techniki i metody uprawy, które nie wykorzystują sztucznych nawozów, pestycydów ani innych substancji chemicznych.

Plantacja została założona 25 sierpnia 2022 r. Powierzchnia obiektu demonstracyjnego to 0,5 ha, a gleba jest mozaikowata, piaszczysto-gliniasta, o klasie bonitacyjnej zaczynającej się od 4a, a kończącej na klasie 5. Wybrana odmiana rzepaku to Riccardo, która charakteryzuje się dużą plennością oraz dobrą odpornością na choroby. Przedplonem na tym polu było żyto ozime, co jest dobrym wyborem ze względu na fakt szybkiego zbioru i możliwości przygotowania pola do siewu rzepaku.

SZCZEGÓŁOWE DZIAŁANIA PRZEPROWADZONE W RAMACH DEMONSTRACJI:

  • Agrotechnika:
  • Gruberowanie po zbiorze żyta - zabieg ten polegał na wykonaniu uprawy gleby za pomocą grubera po zbiorze poprzedniej uprawy, w tym przypadku żyta ozimego. Gruberowanie umożliwia rozdrobnienie resztek pożniwnych i jednocześnie przyspiesza proces mineralizacji, co wpływa pozytywnie na plonowanie rzepaku.
  • Wywóz obornika w dawce 25t/ha - zabieg ten polegał na usunięciu obornika ze stodoły i rozprowadzeniu go na polu. Obornik jest cennym nawozem organicznym, który dostarcza roślinom nie tylko składników pokarmowych, ale także mikroelementów i substancji biostymulujących. W dawce 25t/ha stanowi on optymalne źródło składników pokarmowych dla roślin.
  • Siew agregatem uprawowo-siewnym - siew rzepaku wykonano za pomocą agregatu uprawowo-siewnego, który umożliwił jednoczesne wykonanie dwóch zabiegów: uprawy i siewu. Agregat taki zapewnia jednolite nasiona w równych odstępach 50cm, co przekłada się na równomierne kiełkowanie i wschody.
  • Nawożenie nawozem płynnym ASL w dawce 20kg N/ha - nawożenie azotem niezbędne dla prawidłowego wzrostu rośliny. W przypadku rzepaku nawożenie powinno być przeprowadzone w kilku fazach rozwojowych. W przedstawionej agrotechnice zastosowano nawóz płynny ASL w dawce 20kg N/ha, co stanowi optymalną ilość dla zapewnienia odpowiedniego wzrostu roślin.
  • Dwukrotne opielanie za pomocą opielacza międzyrzędowego -  na plantacji zastosowano dwukrotne opielanie za pomocą opielacza międzyrzędowego, co umożliwiło równomierne rozłożenie łanów i skuteczne usuwanie chwastów. Pierwsze opielanie przeprowadzono 5 września 2022 roku, a drugie 15 września 2022 roku.

Zbiór rzepaku przeprowadzony zostanie kombajnem, który umożliwia szybkie i skuteczne zbieranie owoców. Termin zbioru zależy od wielu czynników, takich jak odmiana, pogoda i stopień dojrzałości rzepaku, ale zazwyczaj zbiera się go w drugiej połowie lipca lub na początku sierpnia.

Opiekę naukową nad demonstracjami sprawował dr hab. Józef Tyburski, prof. UWM.   

Ideą wszystkich praktycznych szkoleń było uświadomienie rolnikom oraz konsumentom o korzyściach wynikających z uprawy rzepaku ekologicznego. W ten sposób zwiększa się zainteresowanie taką formą produkcji rolnej, a tym samym wpływa na poprawę jakości ziemi i środowiska naturalnego. Na zakończenie praktycznych szkoleń wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończonym szkoleniu.  

Źródło: własne
Opracowanie: Monika Szóstek