wmodr.pl

HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA MIESIĄC CZERWIEC 2023 R.

WARMIŃSKO – MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W DEMONSTRACJACH EKOLOGICZNYCH

Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności wśród rolników oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Harmonogram Demonstracji – CZERWIEC 2023 r.

 

 

DATA I MIEJSCE DEMONSTRACJI

TEMAT DEMONSTRACJI

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA REKRUTACJĘ

 

1.

I wizyta: 01.06.2023 r., II wizyta: 12.09.2023 r.

Tomaszyn 6, 11-015 Olsztynek,

woj. warmińsko-mazurskie

WARZYWA - MARCHEW

Sylwia Zubek

tel. 665 960 749

e-mail: s.zubek@w-modr.pl

2.

I wizyta: 02.06.2023 r., II wizyta: 03.10.2023 r.

Walendów, 05-830 Nadarzyn

woj. mazowieckie

AQUAKULTURA

Marta Koziej

tel. 665 890 155

e-mail: m.koziej@w-modr.pl

3.

I wizyta: 05.06.2023 r., II wizyta: 15.09.2023 r.

Michałów Parcele 13, 05-660 Michałów Parcele,

woj. mazowieckie

SADY JABŁOŃ

Zbigniew Rudnicki

tel. 665 880 204

e-mail: z.rudnicki@w-modr.pl

4.

I wizyta: 06.06.2023 r., II wizyta: 08.08.2023 r.

Borki Wielkie 18a, 11-300 Biskupiec

woj. warmińsko - mazurskie

ZIOŁA

Agnieszka Kieliszek

tel. 665 890 155

e-mail: a.kieliszek@w-modr.pl

5.

I wizyta: 06.06.2023 r., II wizyta: 18.09.2023 r.

Michałów Parcele 13, 05-660 Michałów Parcele,

woj. mazowieckie

SADY JABŁOŃ

Małgorzata Razminas

tel. 695 990 243

e-mail: m.razminas@w-modr.pl

6.

I wizyta: 06.06.2023 r., II wizyta: 02.08.2023 r.

Tomaszyn 6, 11-015 Olsztynek

woj. warmińsko - mazurskie

ZBOŻA - OWIES

Karol Sus

tel. 665 910 617

e-mail: k.sus@w-modr.pl

7.

I wizyta: 06.06.2023 r., II wizyta: 20.09.2023 r.

Sętal 28, 11-001 Dywity

woj. warmińsko - mazurskie

ZBOŻA - ŻYTO

Artur Jankowski

tel. 665 960 371

e-mail: a.jankowski@w-modr.pl

8.

I wizyta: 06.06.2023 r., II wizyta: 20.09.2023 r.

Sętal 28, 11-001 Dywity

woj. warmińsko - mazurskie

ZBOŻA - ŻYTO

Karina Wiwiora

tel. 665 981 183

e-mail: k.wiwiora@w-modr.pl

9.

I wizyta: 07.06.2023 r., II wizyta: 19.09.2023 r.

Michałów Parcele 13, 05-660 Michałów Parcele,

woj. mazowieckie

SADY JABŁOŃ

Małgorzata Chwojnicka

tel. 665 891 186

e-mail: m.chwojnicka@w-modr.pl

10.

I wizyta: 15.06.2023 r., II wizyta: 14.07.2023 r. Instytut Ogrodnictwa-PIB, Zakład Pszczelnictwa w Puławach / Obręb Lipniak nr w ewd. gruntów 147/1,

woj. lubelskie 

PASIEKI

Grzegorz Kasprowicz

tel. 665 920 536

e-mail: g.kasprowicz@w-modr.pl

11.

I wizyta: 15.06.2023 r., II wizyta: 10.07.2023 r.

Zalec 33, 11-700 Mrągowo

woj. warmińsko - mazurskie

ZBOŻE - PSZENICA

Izabela Napiórkowska

tel. 665 880 577

e-mail: i.napiorkowska@w-modr.pl

12.

II wizyta: 20.06.2023

Trzcińsk 15, 03-209 Godziszewo

woj. pomorskie

RZEPAK

Rafał Formański

tel. 665 690 373

e-mail: r.formanski@w-modr.pl

13.

II wizyta: 20.06.2023

Trzcińsk 15, 03-209 Godziszewo

woj. pomorskie

RZEPAK

Natalia Wiśnieska

tel. 723 991 186

e-mail: n.wisniewska@w-modr.pl

14.

II wizyta: 21.06.2023

Trzcińsk 15, 03-209 Godziszewo

woj. pomorskie

RZEPAK

Michał Knoublauch

tel. 697 632 406

e-mail: m.knoublauch@w-modr.pl

15.

II wizyta: 21.06.2023

Trzcińsk 15, 03-209 Godziszewo

woj. pomorskie

RZEPAK

Monika Pałdyna

tel. 695 990 247

e-mail: m.paldyna@w-modr.pl

16.

I wizyta: 26.06.2023 r., II wizyta: 24.07.2023 r.

Sołdany 31, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Ewelina Lechowska

tel. 665 891 447

e-mail: e.lechowska@w-modr.pl

17.

I wizyta: 27.06.2023 r., II wizyta: 25.07.2023 r.

Sołdany 31, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Andrzej Cybulski

tel. 665 890 153

e-mail: a.cybulski@w-modr.pl

18.

II wizyta: 27.06.2023

Nowa Wieś 59, 11-030 Purda

woj. warmińsko - mazurskie

BOBOWATE I ICH MIESZANKI

Weronika Szustkiewicz

tel. 693 670 438

e-mail: w.szustkiewicz@w-modr.pl

19.

II wizyta: 28.06.2023

Nowa Wieś 59, 11-030 Purda

woj. warmińsko - mazurskie

BOBOWATE I ICH MIESZANKI

Witold Sańko

tel. 665 960 417

e-mail: w.sanko@w-modr.pl

20.

II wizyta: 29.06.2023

Nowa Wieś 59, 11-030 Purda

woj. warmińsko - mazurskie

BOBOWATE I ICH MIESZANKI

Antonina Jezierska - Guzewicz

tel. 665 960 425

a.jezierska-guzewicz@w-modr.pl

21.

I wizyta: 29.06.2023 r., II wizyta: 27.07.2023 r.

Sołdany 31, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Olga Witkowska

tel. 665 992 130

e-mail: o.witkowska@w-modr.pl

22.

I wizyta: 29.06.2023 r., II wizyta: 19.10.2023 r.

Gamerki Wielkie 4a, 11-042 Jonkowo

woj. warmińsko - mazurskie

BYDŁO MLECZNE

Emil Kobiela

tel. 695 990 251

e-mail: e.kobiela@w-modr.pl

23.

I wizyta: 30.06.2023 r., II wizyta: 28.07.2023 r.

Sołdany 31, 11-500 Giżycko

woj. warmińsko - mazurskie

WARZYWA - OGÓREK

Anna Subocz

tel. 665 890 903

e-mail: a.subocz@w-modr.pl

Demonstracje zaplanowane są w godzinach od 9:00 – 13:30 lub od 14:00 – 18:30.

Osoby, które deklarują chęć wizyty na obiekcie demonstracyjnym zobowiązane są do wzięcia udziału w demonstracji dwukrotnie.

Dla uczestników zapewnione będzie wyżywienie i transport podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym. Wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia (po II etapie wyjazdu) dla każdego uczestnika.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu demonstracyjnym decyduje kolejność zgłoszeń. W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz kart zgłoszeń należy kontaktować się z ww. osobami odpowiedzialnymi za rekrutację.

Opracowanie: Monika Szóstek