wmodr.pl

Demonstracja w gospodarstwie ekologicznym - owce

Demonstracja w gospodarstwie ekologicznym - owce

 

Temat demonstracji:  „Profilaktyka chorób pasożytniczych w warunkach produkcji ekologicznej”

Termin realizacji: 13.04.2023r.

Miejsce: Gospodarstwo Państwa Mariusza i Bożeny Sekulskich w Praslitach, gmina Dobre Miasto

 

Pierwsza wizyta rolników na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest już za nami.

Ośmiu uczestników z powiatu gołdapskiego odwiedziło gospodarstwo Państwa Mariusza i Bożeny Sekulskich w Praslitach (gmina Dobre Miasto) i zdobywało wiedzę z zakresu ekologicznego chowu owiec rasy Skuddy. Stado składa się z 20 sztuk, których główną rolą w gospodarstwie jest strzyżenie pastwisk oraz dostarczanie cennego nawozu organicznego. Rasa Skuddy, jest rasą rodzimą dla terenów województwa warmińsko-mazurskiego, została wychodowana na terenie Prus wschodnich. Jest ona doskonale przystosowana do bardzo trudnych warunków środowiskowych gdyż jest mało wymagającą pod względem paszowym.

Demonstracja składa się z dwóch wizyt w gospodarstwie. Pierwsza prezentuje gospodarstwo ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań oraz dobrych praktyk. Na drugiej wizycie zaprezentowane zostaną wybrane aspekty zarządzania stadem w kontekście profilaktyki chorób pasożytniczych w warunkach produkcji ekologicznej. Spodziewanym efektem demonstracji będzie zmniejszenie liczby zarażeń pasożytniczych po zastosowaniu produktów leczniczych dostępnych do stosowania w produkcji ekologicznej zwierząt z gatunku owca domowa (Ovis aries).

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Zachęcamy Państwa serdecznie do uczestnictwa w nieodpłatnych demonstracjach – kolejne już niebawem!

Źródło: materiały własne
Opracowanie: Małgorzata Razminas