wmodr.pl

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – spotkanie w Radomiu

W ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w dniach 17 i 18 stycznia br. w Radomiu w siedzibie Lidera Konsorcjum odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami ośrodków doradztwa rolniczego (koordynatorzy projektu) oraz instytutów (opiekunowie naukowi zawodowo związani z tematem realizowanych demonstracji). Podczas spotkania omówiono realizację zadań przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego i opiekunów naukowych, zasady współpracy z rolnikami, przedstawiono informacje na temat aktualnych prac realizowanych w ramach operacji. Podsumowano zrealizowane przez Konsorcjantów działania w 2022 roku, tj. m. in. zorganizowanie 86 demonstracji i przeszkolenie 876 osób z następujących tematów: przetwórstwo mleka, przetwórstwo mięsa, przetwórstwo zbóż, przetwórstwo owoców i warzyw, kozy, akwakultura, w 13 obiektach demonstracyjnych.

W spotkaniu uczestniczył Bartosz Pytlak, Naczelnik Wydziału Rolnictwa Ekologicznego, Departament Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności MRiRW, który omówił działania resortu na rzecz rolnictwa ekologicznego.

W dniu 17 stycznia odbyło się także pierwsze posiedzenie Rady Konsorcjum, wybranej w głosowaniu tajnym przez członków Konsorcjum. Jej główne zadania to wspieranie i monitorowanie realizacji operacji, dokonywanie oceny postępu prac, przygotowanie rekomendacji. Rada składa się z dziewięciu osób, w tym sześciu przedstawicieli jednostek doradztwa rolniczego, dwóch przedstawicieli jednostek badawczo-rozwojowych i jednego przedstawiciela ze strony Lidera czyli Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwonowie Oddział w Radomiu. Radzie przewodniczy Lider Konsorcjum – Henryk Skórnicki, dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, natomiast powołanym członkiem Rady Konsorcjum z ramienia Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jest Pani Sonia Solarz-Taciak - II Zastępca Dyrektora WMODR. 

Źródło: https://www.cdr.gov.pl
Opracowanie: Monika Szóstek