wmodr.pl

Dobre praktyki w gospodarstwach ekologicznych – za nami I etap

Z końcem 2022 r. zakończyliśmy I etap demonstracji ekologicznych realizowanych w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” objętego PROW  na lata 2014-2020 w zakresie Rolnictwa ekologicznego-na terenie Polski. Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

W ramach realizacji I etapu operacji, na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego założono jeden obiekt demonstracyjny z zakresu tematycznego „kozy”. Obiekt został założony w gospodarstwie ekologicznym „Kozia Farma Złotna” Katarzyna i Grzegorz Łaski w miejscowości Złotna (pow. Ostródzki). W gospodarstwie prowadzony jest ekologiczny chów kóz, przyzagrodowa serowarnia i całoroczna agroturystyka. Całość otoczone 62 ha pól, łąk i pastwisk. Wizyty demonstracyjne odbyły się w dwóch terminach 07.11.2022 r. oraz 13.12.2022 r. Podczas l demonstracji uczestnicy zapoznali się z właścicielami gospodarstwa i całym gospodarstwem. Szczegółowo omówiony został temat demonstracji tj. „Wybrane aspekty zarządzania stadem kóz w kontekście pozyskiwania wysokiej jakości ekologicznych surowców oraz materiału hodowlanego i rzeźnego”. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć koziarnię, pastwiska, mleczarnię i serowarnię. Podczas II wizyty uczestnicy pogłębiali wiedzę na tematy wypasów, żywienia i dobrostanu stada kóz oraz wykorzystywali ją w praktyce, m.in. przy ocenie jakości surowca do przerobu, a także poznali warunki przechowywania gotowych produktów.

Ponadto rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego uczestniczyli w 4 demonstracjach wyjazdowych do innych województw m.in. wizyta w Wytwórni Makaronu „BIO” Aleksandra Babalska w Pokrzydowie (woj. kujawsko–pomorskie) gdzie odbyła się demonstracja z przetwórstwa produktu ekologicznego zbóż tj. pszenica płaskurka, samopsza, orkisz oraz inne gatunki zbóż (jęczmień, owies). Rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego zapoznali się z procesem przetwórczym ziarna zbóż. Zaprezentowane zostały niezbędne urządzenia wykorzystywane w procesie czyszczenia ziarna i jego przemiału na mąkę, a także maszyny wytwarzające gotowy produkt. Omówiono metody mierzalne oceny i jakości ziarna, dokonano wstępnej kontroli jakości i cech surowca.

Kolejne demonstracje odbyły się w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych działającym przy Podlaskim Centrum Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Tematyką było przetwórstwo produktów ekologicznych tj.

OWOCÓW LUB WARZYW (Technologia produkcji soku z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji nektaru z jabłek ekologicznych, Technologia produkcji napoju z jabłek ekologicznych),

MIĘSA (Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej, Technologia produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej wędzonej),

MLEKA (Technologia produkcji ekologicznego sera podpuszczkowego, Technologia produkcji ekologicznego sera ziarnistego typu „cottage cheese”)

Uczestnikami wizyt byli rolnicy zainteresowani prowadzeniem przetwórstwa we własnych gospodarstwach, ich współmałżonkowie i domownicy.

Ideą wszystkich demonstracji było praktyczne przygotowanie uczestników do samodzielnego wytwarzania produktów ekologicznych oraz poszerzenie ich wiedzy o nowości z zakresu technologii przetwórczej, w celu bezpiecznego wytwarzania ekologicznych wyrobów najwyższej jakości. Uczestnicy zostali zapoznani z działalnością obiektów demonstracyjnych, procesem przetwórczym. Wszyscy z zaangażowaniem brali czynny udział w pracach, oceniali przetwarzany surowiec i wydajność poszczególnych procesów przetwórczych czy cechy jakościowe otrzymanego produktu.

Ponadto w ubiegłym roku kwota przyznanej pomocy na realizację operacji została zwiększona przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 20% dla wszystkich członków Konsorcjum. Aktualnie całkowita wartość operacji wynosi 54.081.383,48 zł.

Gospodarzom obiektów demonstracyjnych i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który nie tylko umożliwił nawiązanie kontaktów międzyludzkich, ale również był miejscem aktywnej wymiany wiedzy. Wiele z zastosowanych rozwiązań może być inspiracją dla innych oraz motywacją do uczestnictwa w kolejnych demonstracjach ekologicznej produkcji roślinnej oraz hodowli zwierząt organizowanych w 2023 i 2024 r.

Opracowanie: Monika Szóstek