wmodr.pl

Podsumowanie praktycznych szkoleń w zakresie rolnictwa ekologicznego w tematyce zwierzęcej

Podsumowanie praktycznych szkoleń w zakresie rolnictwa ekologicznego w tematyce zwierzęcej

Demonstracje czyli praktyczne szkolenia w zakresie rolnictwa ekologicznego, obejmujące całość zagadnień praktykowanych w danym gospodarstwie. Demonstracje są szczególnie cenione przez rolników, doradców, naukowców i innych członków branży rolniczej jako doskonała okazja do wymiany wiedzy i uczenia się o innowacjach. Rolnicy cenią również pokazy demonstracyjne jako sposobność do dzielenia się doświadczeniami oraz nawiązywania i wzmacniania relacji społecznych.

„Wybrane aspekty zarządzania stadem kóz w kontekście pozyskiwania wysokiej jakości ekologicznych surowców oraz materiału hodowlanego i rzeźnego”  to temat szczegółowy demonstracji i kolejny przykład dobrych praktyk, działań które są prowadzone w ramach operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” realizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie jako członka konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Wizyty odbyły się w gospodarstwie ekologicznym „Kozia Farma Złotna” Katarzyna i Grzegorz Łaski zlokalizowanym w miejscowości Złotna, małej wiosce położonej kilka kilometrów od Morąga (woj. warmińsko-mazurskie). Zakup niewielkiego, podupadłego gospodarstwa przedwojennych pracowników rolnych z małym domkiem socjalnym, stodołą i bardzo zniszczoną oborą w 2012 roku przeistoczył się w funkcjonujące gospodarstwo ekologiczne z własnym chowem kóz, otoczone 62 ha pól, łąk i pastwisk. W gospodarstwie prowadzony jest ekologiczny chów kóz, który jest objęty stałą opieką weterynaryjną, przyzagrodowa serowarnia i całoroczna agroturystyka.

Demonstracje odbyły się w dwóch terminach 07.11.2022 r. oraz 13.12.2022 r. W listopadzie uczestnicy zapoznali się z właścicielami gospodarstwa i zaprezentowane zostało całe gospodarstwo. Szczegółowo omawiany był temat demonstracji i jej nowatorski charakter, uczestnicy mieli też okazję obejrzeć koziarnię, pastwiska, mleczarnię i serowarnię. Wiodącym tematem wizyty była bioasekuracja, profilaktyka i leczenie oraz różne metody planowanego rozpłodu celem osiągnięcia całorocznej podaży mleka. Podczas grudniowej wizyty temat przewodni dotyczył wypasów, żywienia oraz dobrostanu. Uczestnicy wykorzystali również zdobytą wiedzę w praktyce, m.in. przy ocenie jakości surowca do przerobu, a także poznali warunki przechowywania gotowych produktów.

Gospodarzom obiektu demonstracyjnego i uczestnikom serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas, który nie tylko umożliwił nawiązanie kontaktów między uczestnikami, ale również był miejscem aktywnej wymiany wiedzy. Wiele z zastosowanych rozwiązań może być inspiracją dla innych.

Opracowanie: Monika Szóstek