wmodr.pl

Podsumowanie kolejnych demonstracji z przetwórstwa

W dniach 20 - 21 października br. w Podlaskim Centrum Technologii Rolno-Spożywczych działającym przy Podlaskim Centrum Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyły się kolejne demonstracje, tym razem z przetwórstwa produktów ekologicznych tj. owoców i warzyw, mięsa i mleka. Instrukcje technologiczne dla każdego procesu zostały opracowane przez pracowników naukowych. Każda linia technologiczna wyposażona w profesjonalny sprzęt do wyrobu produktów gotowych, wykonane z materiałów posiadających odpowiednie atesty jakościowe. Wydarzenie odbyło się w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, a uczestniczyli w nim rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Demonstracja z przetwórstwa owoców i warzyw  opierała się na następujących tematach:

1.      Technologia produkcji soku z jabłek ekologicznych,

2.      Technologia produkcji nektaru z jabłek ekologicznych,

3.      Technologia produkcji napoju z jabłek ekologicznych.

Uczestnicy zapoznali się z procesem przetwórczym surowców rolnych, niezbędnymi urządzeniami wykorzystywanymi w procesie produkcji, a także niezbędnymi informacjami dotyczącymi pakowania i znakowania wyrobów gotowych. Została dokonana ocena jakości surowca do przerobu, wyjaśnione zasady prawidłowego przechowywania produktów gotowych, a także pozostałe wymagania jakościowe dotyczące przetwórstwa owoców i warzyw.

Istotą demonstracji z przetwórstwa mięsa był proces technologii produkcji ekologicznej kiełbasy rozdrobnionej parzonej  i parzonej wędzonej.

Uczestnicy zostali zapoznani z poszczególnymi etapami produkcji ekologicznej kiełbasy średnio rozdrobnionej parzonej i parzonej wędzonej, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Podczas pokazu omówione były aspekty związane z doborem surowca i umiejętnością jego oceny. Omówiono i przedstawiono takie zabiegi przetwórcze jak rozdrabnianie surowca, peklowanie mięsa, procesy mieszania składników i nadziewania w osłonki, wędzenie, obróbka cieplna oraz chłodzenie i konfekcjonowanie produktów mięsnych. Uczestnicy zostali zapoznani z urządzeniami niezbędnymi do wytwarzania wybranych grup produktowych i optymalnymi warunkami dotyczącymi pomieszczeń przy przetwarzaniu mięsa.

W ramach demonstracji na temat przetwórstwa mleka zaprezentowano technologię produkcji dwóch ekologicznych produktów mlecznych tj. sera podpuszczkowego oraz sera ziarnistego typu „cottage cheese”, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych. Omówiono rodzaje surowca do produkcji, ocenę jego jakości, dodatki i przyprawy użyte do produkcji serów, maszyny, urządzenia niezbędne podczas produkcji oraz poszczególne etapy procesów technologicznych. Podkreślono, że na każdym etapie przetwarzania mleka i produkcji serów, podstawowym elementem wytwarzania bezpiecznej żywności jest higiena ludzka, higiena pomieszczeń, narzędzi, maszyn i urządzeń.

Podczas wszystkich praktycznych szkoleń w obiektach demonstracyjnych, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo.

Opracowanie: Monika Szóstek