wmodr.pl

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych – pierwsza relacja z wizyty rolników w temacie PRZETWÓRSTWA ZBÓŻ

W dniu 06 października br. w obiekcie demonstracyjnym założonym w Wytwórni Makaronu „BIO” Aleksandra Babalska położonym w małej miejscowości w woj. kujawsko–pomorskim w Pokrzydowie odbyła się pierwsza wyjazdowa demonstracja z przetwórstwa produktu ekologicznego następujących zbóż: pszenica płaskurka, samopsza, orkisz oraz inne gatunki zbóż tj. jęczmień owies, żyto. Wydarzenie to odbyło się w ramach realizacji operacji „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych”, a uczestniczyli w nim rolnicy z województwa warmińsko-mazurskiego i województwa podlaskiego.  

Istotą demonstracji z przetwórstwa zbóż było zapoznanie uczestników z procesem przetwórczym ziarna zbóż, aż do etapu końcowego czyli otrzymania gotowego produktu – mąki, makaronu, kaszy typu pęczak. Uczestnikom zostały zaprezentowane niezbędne urządzenia wykorzystywane w procesie czyszczenia ziarna i jego przemiału na mąkę, a także maszyny wytwarzające gotowy produkt. Omówiono metody mierzalne oceny i jakości ziarna zbóż przyjmowanych w ramach bieżącej działalności rolnika do magazynu pod kątem spełnienia wymagań normy PN-R-74013:2012. Uczestnicy dokonali wstępnej kontroli jakości i cech surowca metodą organoleptyczną mającą na celu zapewnienie bezpiecznych warunków przechowywania ziarna i ograniczenia rozwoju szkodników. Następnie omówiono zasady magazynowania i czyszczenia zboża z różnych zanieczyszczeń (drobne kamienie, piasek), jego przemiał, odsiewanie i sortowanie, pakowanie i etykietowanie gotowego produktu.

Podczas demonstracji w obiekcie szczególny nacisk położono na wiadomości praktyczne, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w swojej działalności. Posumowaniem demonstracji była godzinna dyskusja z Panem Mieczysławem Babalskim (rolnikiem-właścicielem), który przekazywał uczestnikom cenne rady oraz uświadamiał jak ważną rolę w diecie człowieka odgrywają zboża.

Zapraszamy do udziału w kolejnych demonstracjach!

Cele i założenia projektu: https://wmodr.pl/projekty/prow-2014-2020-poddzialania-12-wsparcie-dla-projektow-demonstracyjnych-i-informacyjnych/4112 

Opracowanie: Monika Szóstek