wmodr.pl

Szkolenie wyjazdowe w tematach PRZETWÓRSTWA

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwudniowym wyjeździe demonstracyjnym w tematach:

  • „PRZETWÓRSTWO OWOCÓW LUB WARZYW”,
  • „PRZETWÓRSTWO MLEKA”,
  • „PRZETWÓRSTWO MIĘSA”,

organizowanym w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddzial w Radomiu. 

DATA DEMONSTRACJI: 20-21.10.2022 r. (czwartek-piątek)

MIEJSCE DEMONSTRACJI: Szepietowo-Wawrzyńce 64, 18-210 Szepietowo-Wawrzyńce

CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJACH:  20.10 2022 r. (10:00 – 14:30, 15:00 – 19:30), 21.10.2022 r. (10:00 – 14:30).

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

·         rolnicy,

·         domownicy rolników,

·         małżonkowie rolników,

·         osoby zatrudnione w rolnictwie,

·         wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników wyjazdu zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), transport, zakwaterowanie wraz z kolacją i śniadaniem podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym.

Wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 14.10.2022 r. w formie:

- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail. m.szostek@w-modr.pl lub m.razminas@w-modr.pl

- osobistej -  dostarczenie karty zgłoszenia do Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (główny budynek, pokój nr 36),

- pocztowej (liczy się data wpływu),

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Monika Szóstek tel.: 723 991 250

Małgorzata Razminas: 695 900 243

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.  

PROSIMY O WYPEŁNIENIE 3 KART ZGŁOSZENIA

Opracowanie: Monika Szóstek