wmodr.pl

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Umowa o dofinansowanie operacji została podpisana z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie w dniu 20.06.2022 r.

Całkowita wartość operacji wynosi 45 067 823,30 zł., w tym 28 676 655,96 zł stanowią środki pochodzące z EFRROW, 16 391 167,34 zł, stanowią krajowe środki publiczne.

Termin realizacji operacji od 20.06.2022 r. do 31.12.2024 r.

Pomysłodawcą operacji i Liderem Konsorcjum jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, w partnerstwie z jednostkami naukowymi i ośrodkami doradztwa rolniczego w całym kraju. Ogółem operację realizuje 24 partnerów Konsorcjum oraz 3 Instytucje współpracujące.

Celem operacji jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Zakres działań, które zostaną przeprowadzone w ramach operacji i osiągnięcia celu głównego:

  • założenie obiektów demonstracyjnych w gospodarstwie/podmiocie prowadzonym w systemie rolnictwa ekologicznego (roślinnego lub zwierzęcego) lub dotyczących przetwórstwa surowców ekologicznych, marketingu produktów ekologicznych i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją poprzez wydzielenie części gospodarstwa lub podmiotu przygotowującego produkty rolnictwa ekologicznego, w której prowadzona jest działalność zgodna z instrukcją i przygotowanie jej do demonstracji ostatecznych odbiorców
  • przeprowadzenie demonstracji (szkoleń praktycznych) w obiektach demonstracyjnych (zorganizowanie 7-15 osobowych grup tematycznych dla odbiorców demonstracji tj.8773 osób łącznie, w podziale na województwa i tematy demonstracji),  

- 2 wizyty w produkcji roślinnej i zwierzęcej

- 1 wizyta w zakresie przetwórstwa i uboju,

  • organizacja seminariów (45 seminaria dla 2138 ostatecznych odbiorców),
  • organizacja konferencji (2-dniowa konferencja krajowa podsumowująca realizację operacji, dla 180-220 uczestników).

Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych, w celu przeprowadzenia demonstracji dla  8 773 ostatecznych odbiorców. Operacja będzie objęta wsparciem merytorycznym przez 60 opiekunów naukowych i 320 doradców podczas prac naukowych i przeprowadzanych demonstracjach.   

Uczestnikami/ odbiorcami ostatecznymi powyższej operacji będą:

  • rolnicy,
  • domownik rolnika
  • małżonek rolnika
  • osoba zatrudniona w rolnictwie
  • wnioskodawca lub beneficjent operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

KOORDYNACJA PROJEKTU: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska

mgr Monika Szóstek
tel. 89/ 526 44 39, wew. 54; tel. kom. 723 991 250; e-mail: m.szostek@w-modr.pl

mgr inż. Małgorzata Razminas  
tel. 89/ 526 44 39 wew. 54; tel. kom. 695 990 243; e-mail: m.razminas@w-modr.pl

Opracowanie: Monika Szóstek