wmodr.pl

HARMONOGRAM WIZYT DEMONSTRACYJNYCH ZAPLANOWANYCH NA ETAP I

WARMIŃSKO – MAZURSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WIZYTACH W RAMACH PROJEKTU PT. "DEMONSTRACJE Z ZAKRESU NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII CHOWU I HODOWLI BYDŁA RAS MIĘSNYCH"

Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych są organizowane w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Harmonogram realizacji operacji "Nowoczesne technologie chowu i hodowli ras mięsnych" w ramach poddziałania 1.2 "Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"

Miejsce demonstracji

Temat demonstracji:

Poprawa efektywności zarządzania stadem bydła mięsnego poprzez implementację inteligentnego, bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła - CalmScale

Koordynator projektu: Sylwia Walesieniuk, Agnieszka Sołtysiak

Województwo

gospodarstwo

adres

opiekun grupy (rekrutacja uczestników, prowadzenie demonstracji zgodnie z instrukcją - w trakcie wizyty grupy)

Kontakt do roradcy

Data I wizyty w ramach demonstracji

godzina

warmińsko-mazurskie

Biotaurus Sp. z o.o.

Smolno 1

14-330 Małdyty

Anna Sawko

tel. 665 990 519
e-mail: a.sawko@w-modr.pl

04.10.2023

09:00-14:00

Rafał Pawłowski

tel: 665991024
email: r.pawlowski@w-modr.pl

11.10.2023

09:00-14:00

Elżbieta Czaplicka

tel. 665 892 933
e-mail: e.czaplicka@w-modr.pl

18.10.2023

09:00-14:00

Anna Głoskowska

tel: 695990238
email: a.gloskowska@w-modr.pl

25.10.2023

09:00-14:00

Krzysztof Golmanowski

Sugajenko 19

13-306 Kurzętnik

Zbigniew Rudnicki

tel. 665 880 204
e-mail: z.rudnicki@w-modr.pl

03.10.2023

09:00-14:00

Grzegorz Kowalski

tel. 665 690 332
e-mail: g.kowalski@w-modr.pl

10.10.2023

09:00-14:00

Grzegorz Jędrzejek

tel: 665990472
email: g.jedrzejek@w-modr.pl

17.10.2023

09:00-14:00

Sabina Obuchowska

tele: 665891931
email: s.obuchowska@w-modr.pl

24.10.2023

09:00-14:00

ECO-PROGRES Sp. z o.o.

Kukówko 4a

19-400 Olecko

Bożena Dyszkiewicz

tel. 665 810 567
e-mail: b.dyszkiewicz@w-modr.pl

05.10.2023

09:00-14:00

Anna Kocz

tel. 665 910 641
e-mail: a.kocz@w-modr.pl

12.10.2023

09:00-14:00

Kinga Latosińska

tel. 665 890 149
e-mail: k.latosinska@w-modr.pl

19.10.2023

09:00-14:00

Emilia Zajączkowska

tel. 665 890 164
e-mail: e.zajaczkowska@w-modr.pl

26.10.2023

09:00-14:00

 

Opracowanie: Agnieszka Sołtysiak