wmodr.pl

Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

 

Realizacja operacji „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych”

W dniu 16 marca 2023 r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie- jako lider Konsorcjum zawarło umowę z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na realizację operacji w ramach poddziałania „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” pn. „Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych” Operacja będzie realizowana w ramach konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie wraz z Instytutem Zootechniki w Balicach, Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz 16 ośrodkami doradztwa rolniczego. Operacja jest wspófinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Operacja ma na celu promowanie i upowszechnianie wśród rolników dobrych praktyk i innowacji w zakresie chowu i hodowli bydła ras mięsnych.

Operacja polega na:

  1. założeniu obiektów demonstracyjnych w gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę bydła ras mięsnych pozostających pod kontrolą użytkowości mięsnej i prowadzenia w tych obiektach działalności zgodnie z instrukcją,
  2. przeprowadzeniu demonstracji (szkolenia praktyczne) w obiektach demonstracyjnych - (zorganizowanie 17-18 osobowych grup tematycznych dla odbiorców demonstracji tj.210 osób łącznie w województwie). 
  3. organizacji konferencji.

W województwie warmińsko-mazurskim zostaną założone 3 obiekty demonstracyjne. Na terenie całego kraju powstanie 41 obiektów demonstracyjnych. Każda demonstracja uwzględni odpowiedni dobór ras, zasady żywienia i utrzymania zwierząt, zabiegi pielęgnacyjne, wymogi dotyczące dobrostanu, zasady bioasekuracji gospodarstw i zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt, elementy rolnictwa precyzyjnego oraz zarządzania stadem i gospodarstwem.

Uczestnikami demonstracji mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • właściciele lasów,
  • wnioskodawcy operacji typu „Premie dla młodych rolników”, w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”.

Obszar objęty operacją ma zasięg ogólnopolski. Liczba uczestników demonstracji wynosi 2825 osób, z czego 210 w województwie warmińsko-mazurkim. 

Realizacja operacji potrwa do końca czerwca 2025 roku.

KOORDYNACJA PROJEKTU: Dział Technologii Produkcji Rolniczej 

Sylwia Walesieniuk tel. 665 880 978 e-mail: s.walesieniuk@w-modr.pl 

Agnieszka Sołtysiak tel. 665 891 386 e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl 

Źródło: własne
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk