wmodr.pl

Harmonogram wizyt w województwie warmińsko-mazurskim w ramach projektu pt. Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe.

Harmonogram wizyt realizowanych przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach projektu pt. Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe. 

Wizyty w gospodarstwach demonstracyjnych są współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2. „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Temat projektu: "Demonstracje z zakresu produkcji i wykorzystania krajowych źródeł białka roślinnego na cele paszowe"

Koordynacja projektu - Dział Technologii Produkcji Rolniczej:

Agnieszka Sołtysiak, tel. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl  

Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460, e-mail: rodian.pawlowski@w-modr.pl

HARMONOGRAM WIZYT

Lp.

Miejsce demonstracji

Rodzaj demonstracji

Data demonstracji

Czas demonstracji

Opiekun i organizator  grupy

Typ obiektu demonstracyjnego

Liczba odbiorców demonstracji

1.

P. P. H. Kompasz
Wytwórnia pasz w Mszanowie

Mszanowo, ul. Podleśna 5,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Technologia produkcji pasz z wykorzystaniem nasion roślin białkowych

05.06.2024

9:00 – 12:30

Iwona Jakielska
Telefon: 665690357
Email: i.jakielska@w-modr.pl

C – wytwórnia pasz

28

2.

P. P. H. Kompasz
Wytwórnia pasz w Mszanowie

Mszanowo, ul. Podleśna 5,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Technologia produkcji pasz z wykorzystaniem nasion roślin białkowych

12.06.2024

9:00 – 12:30

Anna Subocz
tel. 665 890 903
Email:  a.subocz@w-modr.pl

C – wytwórnia pasz

28

3.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie

Wrócikowo 16,
11-010 Barczewo

Uprawa roślin białkowych

19.06.2024

9:00 – 11:30

Adam Brzozowski
Telefon: 693670350
Email: a.brzozowski@w-modr.pl

A – obiekt COBORU

28

4.

Zbigniew i Małgorzata Piekarscy

Najdymowo 39,
11-300 Biskupiec

Uprawa grochu i soi na nasiona przeznaczone do żywienia świń

19.06.2024

12:00 – 14:30

Adam Brzozowski
Telefon: 693670350
Email: a.brzozowski@w-modr.pl

B – gospodarstwo rolne

28

5.

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Ruskiej Wsi

Pistki 17,
19-300 Ełk

Uprawa roślin białkowych

26.06.2024

10:00-12:30

Aneta Gralewska
Telefon: 693366649
Email: a.gralewska@w-modr.pl

A – obiekt COBORU

24

6.

Stacja Doświadczalna Oceny Odmian we Wrócikowie

Wrócikowo 16,
11-010 Barczewo

Uprawa roślin białkowych

09.07.2024

9:00-11:30

Iwona Jakielska
Telefon: 665690357
Email: i.jakielska@w-modr.pl

A – obiekt COBORU

28

7.

Katarzyna i Daniel Maliccy

Komalwy 10,
11-008 Świątki

Uprawa bobiku i soi na nasiona przeznaczone do żywienia kur niosek

09.07.2024

12:30 – 15:00

Iwona Jakielska
Telefon: 665690357
Email: i.jakielska@w-modr.pl

B – gospodarstwo rolne

28

8.

P. P. H. Kompasz
Wytwórnia pasz w Mszanowie

Mszanowo, ul. Podleśna 5,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Technologia produkcji pasz z wykorzystaniem nasion roślin białkowych

11.07.2024

10:00 – 13:30

Aneta Gralewska
Telefon: 693366649
Email: a.gralewska@w-modr.pl

C – wytwórnia pasz

24

9.

Zbigniew i Małgorzata Piekarscy

Najdymowo 39,
11-300 Biskupiec

Uprawa grochu i soi na nasiona przeznaczone do żywienia świń

11.07.2024

15:30 – 18:00

Aneta Gralewska
Telefon: 693366649
Email: a.gralewska@w-modr.pl

B – gospodarstwo rolne

24

10.

P. P. H. Kompasz
Wytwórnia pasz w Mszanowie

Mszanowo, ul. Podleśna 5
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Technologia produkcji pasz z wykorzystaniem nasion roślin białkowych

16.07.2024

9:00 – 12:30

Adam Brzozowski
Telefon: 693670350
Email: a.brzozowski@w-modr.pl

C – wytwórnia pasz

28

11.

Zakład Doświadczalny Oceny Odmian w Rychlikach

Rychliki 85,
14-411 Rychliki

Uprawa roślin białkowych

18.07.2024

9:00-11:30

Anna Subocz
tel. 665 890 903
Email:  a.subocz@w-modr.pl

A – obiekt COBORU

28

12.

Maria Kulasińska

Ławki 74,
14-405 Wilczęta

Uprawa bobiku i soi na nasiona przeznaczone do żywienia kur niosek

18.07.2024

12:30 – 15:00

Anna Subocz
tel. 665 890 903
Email:  a.subocz@w-modr.pl

B – gospodarstwo rolne

28

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z opiekunami grup i udziału w demonstracjach.

Opracowanie: Rodian Pawłowski