wmodr.pl

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej

 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach zawartego Konsorcjum, wraz z Liderem Konsorcjum Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przystąpił do realizacji operacji w ramach poddziałania 1.1. „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności”, część 49 zamówienia „Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkcji rolnej” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Szkolenie współfinansowane przez UE ze środkóe Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Umowa o dofinansowanie operacji została podpisana pomiędzy CDR w Brwinowie - Liderem Konsorcjum a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dniu 25.04.2022 r.

Okres realizacji operacji: do 30.03.2024 r.

Całkowita wartość operacji wynosi: 10 444 800,00 zł., w tym:

ze środków EFRROW w wysokości: 6 646 022439 zł

z krajowych środków publicznych w wysokości: 3 798 773,76 zł

Cel zamówienia

Celem operacji jest nieodpłatna realizacja szkoleń dla 115 014 ostatecznych odbiorców uczestniczących w tych szkoleniach, w zakresie tematu "Ochrona różnorodności biologicznej w ramach produkcji rolnej"

Grupa docelowa

Uczestnikami szkolenia, jako ostateczni odbiorcy, mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Koordynacja operacji:

Dział Technologii Produkcji Rolniczej

mgr inż. Agnieszka Sołtysiak

tel. 89/ 526 44 39, wew. 40;  tel. kom. 665 891 386, e-mail: a.soltysiak@w-modr.pl

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska

tel. 89/ 526 44 39, wew. 34; tel. kom. 665 920 379, e-mail: a.wisniewska@w-modr.pl

 

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska