wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Projekty >> Program Horyzont Europa >>

Climate Farm Demo

Climate Farm Demo

Program: HORYZONT EUROPA

Projekt: Climate Farm Demo Ogólnoeuropejska sieć rolników pilotażowych wdrażających i demonstrujących inteligentne rozwiązania klimatyczne na rzecz Europy  pod względem emisji dwutlenku węgla.

Okres realizacji projektu: od 01 października 2022r. do 30 września 2029r.

Czas trwania projektu: 84 miesiące


Climate Farm Demo to wyjątkowa ogólnoeuropejska sieć pilotażowych rolników demonstracyjnych obejmująca 28 krajów i wszystkie obszary około klimatyczne. Jego ogólnym celem jest przyspieszenie przyjęcia praktyk i rozwiązań w zakresie inteligentnego rolnictwa klimatycznego (CSF) przez rolników i wszystkie podmioty systemów wiedzy i innowacji w zakresie rolnictwa inteligentnego pod względem klimatycznym (AKIS) w celu dostosowania systemów produkcji rolnej do zmiany klimatu oraz osiągnięcia neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla sektor rolniczy do 2050 r., realizując w ten sposób cele strategii klimatycznej UE. 

 

Aby osiągnąć ten cel, w projekcie przyjęto podejście wielopodmiotowe, łącząc 1500 pilotażowych rolników demonstracyjnych i ich doradców ds. gospodarstw klimatycznych (CFA) na poziomie europejskim i krajowym w celu zwiększenia wymiany wiedzy i wzajemnego inspirowania się w odpowiednich AKIS. CFA będą wspierać pliki PDF we wdrażaniu środków adaptacyjnych i łagodzących sugerowanych w kontekstowych wytycznych oraz będą oceniać i monitorować ich efektywność środowiskową dzięki zharmonizowanym metodologiom i narzędziom. 

 

Innowacje techniczne i społeczne obejmujące szeroki zakres obszarów tematycznych zostaną zaprezentowane szerszej społeczności rolniczej w ramach sześciu corocznych kampanii demonstracyjnych poprzez organizację 4500 wydarzeń demonstracyjnych oraz wspieranie interaktywnego i wzajemnego uczenia się. Nowe i innowacyjne rozwiązania CSF będą współtworzone w 10 żywych laboratoriach rozmieszczonych w całej Europie, a wnioski wyciągnięte z innowacji obejmujących wiele podmiotów zostaną udostępnione i skalowane. 

 

Zidentyfikowany, zaproponowany i zademonstrowany zostanie zestaw publicznych i prywatnych mechanizmów wynagradzania podmiotom AKIS, zachęcając w ten sposób do stosowania rozwiązań CSF, zapewniając jednocześnie zrównoważone modele biznesowe. Zorganizowana zostanie współpraca strategiczna i operacyjna z projektami, inicjatywami przewodnimi i decydentami na szczeblu europejskim i krajowym w celu dzielenia się wiedzą, organizowania skoordynowanych działań i opracowywania wytycznych politycznych. Wreszcie, aby przyspieszyć szerokie rozpowszechnianie i wykorzystanie wyników, na poziomie UE i krajowym zostanie wdrożona ambitna strategia rozpowszechniania, wykorzystania i komunikacji.

 

Link do strony: https://climatefarmdemo.eu/about/

Opracowanie: Magdalena Zielińska