wmodr.pl

eDWIN podczas III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola

eDWIN podczas  III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola

W dniach 12 czerwca - 06 lipca br. na terenie 19 powiatów  województwa warmińsko-mazurskiego odbyłby się III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, przeprowadzone zostały praktyczne sesje na poletkach uprawowych a także wykłady.

Jednym z tematów poruszanych podczas spotkań była prezentacja projektu "eDWIN". Prelegentami „Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin” byli Specialiści z Warmińsko-Mazurskieg Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie. 

W wykładach wzięło udział ponad 800 rolników i mieszkańców obszarów wiejskich !

Główny cel III Warmińsko–Mazurskich Dni Pola, czyli tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką, a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki został osiągnięty.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas WMDP umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Opracowanie: Marcin Cyrankowski