wmodr.pl

Promocja eDWIN w ZSCKR w Dobrocinie

Promocja eDWIN w ZSCKR w Dobrocinie

17 marca 2023 roku w Dobrocinie dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, odbyła się promocja Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin (eDWIN).

Uczniowie szkoły biorący udział w spotkaniu mieli możliwość zapoznania się z ideą powstania oraz funkcjonalnością platformy eDWIN.

Największe zainteresowanie wzbudziła e-usługa „Wirtualne gospodarstwo”, która stanowi pomocne narzędzie przy zarządzaniu gospodarstwem, a także ułatwia kontakt rolników z ich doradcą rolniczym. Warto nadmienić, że młodzież w rozmowie doceniła fakt, że prezentowana usługa oprócz wersji dostosowanej na przeglądarki komputerowe  jest także dostępna w postaci aplikacji mobilnej.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także usługa udostępniania danych meteorologicznych, tym bardziej, że na terenie szkoły w Dobrocinie zlokalizowana jest jedna z 19 stacji w województwie, które w ramach projektu eDWIN zostały zamontowane na terenie naszego województwa. Uczniowie przy tej okazji mogli dowiedzieć się, że każda stacja meteorologiczna na bieżąco monitoruje takie dane jak: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, suma i  intensywność opadów deszczu, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru oraz zjawisko punktu rosy. Przydatność tych informacji przekazywanym uczniom jest o tyle istotna, że ww. dane są podstawowymi parametrami mającymi wpływ na przewidywanie zagrożenia dla upraw ze strony agrofagów oraz na możliwość
i skuteczność wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin.

Dziękujemy Dyrekcji ZSCKR w Dobrocinie za możliwość zaprezentowania przez nasz Ośrodek projektu eDWIN, nad którym patronat objęło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Opracowanie: Rodian Pawłowski