wmodr.pl

Udostępnianie danych meteorologicznych w ramach platformy eDWIN

Udostępnianie danych meteorologicznych w ramach platformy eDWIN

Celem  projektu  eDWIN jest stworzenie krajowego systemu informatycznego na rzecz ochrony roślin – systemu, który w znaczący sposób wpłynie na jakość i ilość produkowanej w Polsce żywności.  

Cele projektu zostały sformułowane w oparciu o zidentyfikowane potrzeby potencjalnych odbiorców, które zostały określone na podstawie przeprowadzonego badania – ankiety internetowej i wywiadu. Badanie pozwoliło zdefiniować potrzeby i sprecyzować odbiorców.

W wyniku realizacji projektu zostaną więc udostępnione odbiorcom cztery e-usługi:

  • Wirtualne gospodarstwo,
  • Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin,
  • Raportowanie zagrożeń,
  • Udostępnianie danych meteorologicznych.

Zapraszamy do zapoznnia się z usługą  "Udostępnianie danych meteorologicznych" 

Dostęp do danych meteorologicznych, aktualne informacje o zmianach pogody, a nawet powiadomienia, które ułatwią podejmowanie decyzji o zabiegach na polu - to wszystko jest możliwe w ramach usługi „Udostępnianie danych meteorologicznych”, dostępnej na platformie eDWIN.

W ramach tej usługi użytkownicy otrzymają dostęp do aktualnych oraz archiwalnych danych meteorologicznych pochodzących z sieci stacji agrometeorologicznych. To z kolei pozwola na prowadzenie analiz umożliwiających identyfikację cyklicznie powtarzających się zdarzeń, wysyłanie ostrzeżeń pogodowych czy określanie klęsk żywiołowych.

W tym celu w całej Polsce zbudowana została sieć stacji meteorologicznych (łącznie prawie 600). Dane ze stacji przetwarzane są także przez modele, które pozwalają na przygotowanie sprecyzowanego pod daną uprawę komentarza agrometeorologicznego, dzięki któremu rolnik będzie mógł podjąć decyzję na przykład o terminie wysiewu konkretnej rośliny.


OBEJRZYJ FILM PREZENTUJĄCY UDOSTĘPNIANIE DANYCH METEOROLOGICZNYCH

Opracowanie: Marcin Cyrankowski